'ถุงกำลังใจ' จากเงินเดือนนายกฯ-ครม. ช่วยเหลือให้กลุ่มเปราะบาง

TNN ONLINE

การเมือง

'ถุงกำลังใจ' จากเงินเดือนนายกฯ-ครม. ช่วยเหลือให้กลุ่มเปราะบาง

'ถุงกำลังใจ' จากเงินเดือนนายกฯ-ครม. ช่วยเหลือให้กลุ่มเปราะบาง

โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเผย 'ถุงกำลังใจ' จากเงินเดือนนายกฯ-ครม. ช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางแล้วกว่า 5 พันราย

วันนี้ (21ส.ค.64) นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ได้เปิดเผยว่า ตามที่พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหมได้มีข้อริเริ่มให้นำเงินเดือนนายกฯ และครม. ส่วนหนึ่ง จัดทำ "ถุงกำลังใจ" มอบให้แก่กลุ่มเปราะบาง ซึ่งได้แก่ เด็ก ผู้สูงอายุ คนพิการ คนเร่ร่อน คนไร้บ้าน กลุ่มผู้ป่วยติดเตียง และผู้ด้อยโอกาส

ตลอดจนผู้ที่มีความเสี่ยงสูงที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) นั้น ได้ดำเนินการแจกจ่ายแล้วใน 50 เขตพื้นที่ ตั้งแต่วันที่ 4 - 19 สิงหาคม 2564 รวมเป็นจำนวน 5,000 ราย และจะแจกจ่ายเพิ่มเติมอีก 1,800 ราย เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายทั้งหมดประมาณ 6,800 ราย ซึ่งจะดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็วที่สุดเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน และจะพิจารณาดำเนินการช่วยเหลือด้านอื่นๆต่อไป

"การช่วยเหลือประชาชนทุกกลุ่มที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตโควิด-19 เป็นไปตามนโยบายของนายกรัฐมนตรี ที่มีความห่วงใยและต้องการส่งกำลังใจให้แก่ประชาชนกลุ่มเปราะบางในช่วงเวลาวิกฤตขณะนี้" นายอนุชา กล่าว
'ถุงกำลังใจ' จากเงินเดือนนายกฯ-ครม. ช่วยเหลือให้กลุ่มเปราะบาง


'ถุงกำลังใจ' จากเงินเดือนนายกฯ-ครม. ช่วยเหลือให้กลุ่มเปราะบาง


'ถุงกำลังใจ' จากเงินเดือนนายกฯ-ครม. ช่วยเหลือให้กลุ่มเปราะบาง


'ถุงกำลังใจ' จากเงินเดือนนายกฯ-ครม. ช่วยเหลือให้กลุ่มเปราะบาง


'ถุงกำลังใจ' จากเงินเดือนนายกฯ-ครม. ช่วยเหลือให้กลุ่มเปราะบาง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง