ครม.เห็นชอบขยายเวลาให้ต่างด้าวตรวจเชื้อโควิด-ขออนุญาตทำงาน ถึง13ก.ย.

TNN ONLINE

การเมือง

ครม.เห็นชอบขยายเวลาให้ต่างด้าวตรวจเชื้อโควิด-ขออนุญาตทำงาน ถึง13ก.ย.

ครม.เห็นชอบขยายเวลาให้ต่างด้าวตรวจเชื้อโควิด-ขออนุญาตทำงาน ถึง13ก.ย.

ครม. มีมติเห็นชอบขยายระยะเวลาตรวจคัดกรองโรคโควิด-19 และยื่นขออนุญาตทำงานให้คนต่างด้าว ออกไปจนถึง 13 ก.ย. 64

วันนี้ (8มิ.ย.64) น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ครม. มีมติเห็นชอบขยายระยะเวลาให้แรงงานต่างด้าวดำเนินการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ทำประกันสุขภาพ และขออนุญาตทำงาน จากเดิมที่สิ้นสุดวันที่ 16 มิถุนายน 2564 ขยายออกไปเป็นภายในวันที่ 13 กันยายน 2564 และขยายระยะเวลาให้กลุ่มแรงงานต่างด้าวที่ลงทะเบียนไม่มีงานทำ (5.38 หมื่นคน) ไปจัดทำทะเบียนประวัติคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย (ทร.38/1)

พร้อมกับการทำบัตรสีชมพูให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 มีนาคม 2565 (จากเดิมภายในวันที่ 16 มิถุนายน 2564) เพื่อให้การดำเนินการของแรงงานต่างด้าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สามารถอยู่ในราชอาณาจักรและทำงานได้อย่างถูกต้องตามกฎกมาย และไม่เป็นการเพิ่มภาระแก่บุคคลากรทางการแพทย์จนเกินควร

ข่าวที่เกี่ยวข้อง