ผ่านฉลุย! ที่ประชุมสภามีมติรับหลักการร่างงบประมาณ 2565

TNN ONLINE

การเมือง

ผ่านฉลุย! ที่ประชุมสภามีมติรับหลักการร่างงบประมาณ 2565

ผ่านฉลุย! ที่ประชุมสภามีมติรับหลักการร่างงบประมาณ 2565

ที่ประชุมสภามีมติรับหลักการร่างพรบ.งบประมาณ 2565 ด้านนายกฯยืนยันจัดทำงบให้ความสำคัญต่อประเทศ เร่งฟื้นฟูเศรษฐกิจจากโควิด-19

วันนี้ (3มิ.ย.64) ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร มีมติเสียงข้างมาก รับหลักการร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2565 ในวาระแรก ด้วยมติ 269 เสียง ต่อ 201 เสียง

โดยพล.อ.ประยุทธิ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ยืนยันว่า การจัดทำงบประมาณครั้งนี้ ต่อเนื่องจากงบประมาณปี 2564 เพื่อขับเคลื่อนประเทศให้พ้นจากวิกฤตเศรษฐกิจ และโควิด-19 เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจโดยเร็ว พร้อมย้ำว่า การกู้เงินของรัฐบาลยังอยู่ในกรอบกฎหมายวินัยการเงินการคลังของประเทศ ไม่เกิน 60% ของ GDP

ขณะที่ ฝ่ายค้าน ไม่ให้ความเห็นชอบต่อร่างงบประมาณฉบับนี้ เนื่องจากเห็นว่า การจัดทำงบประมาณของรัฐบาล ยังไม่สามารถแก้ปัญหาโควิด และกระตุ้นเศรษฐกิจได้ พร้อมเรียกร้องให้นายกรัฐมนตรี พิจารณาตนเอง

สำหรับขั้นตอนหลังจากนี้ ที่ประชุมเห็นชอบให้มีการตั้งคณะกรรมาธิการชุดหนึ่ง จำนวน 72 คน อาทิ นายจิรายุ ห่วงทรัพย์ ,นายวรวัจน์ เอื้ออภิญญากุล ,นางสาวปารีณา ไกรคุปต์ ,นายชาดา ไทยเศรษฐ์ และนางสาวรังสิมา รอดรัศมี เพื่อพิจารณาปรับแก้ ในชั้นกรรมาธิการฯ ก่อนส่งให้ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร พิจารณาลงมติในวาระที่ 3 ก่อน 29 สิงหาคมนี้

โดยกรรมาธิการฯ จะประชุมนัดแรก 4 มิถุนายนนี้ เวลา 10.00 น. โดยจะใช้ห้องประชุมงบประมาณใหม่ ซึ่งอยู่ในพื้นที่โซนกลางของรัฐสภา และจะต้องปฏิบัติตามมาตรการเว้นระยะห่าง เพื่อป้องกันโควิด-19 ซึ่งห้องประชุมจะมีเพียงกรรมาธิการเท่านั้นที่สามารถเข้าห้องประชุมได้ ส่วนผู้เกี่ยวข้องอื่น ๆ จากภายนอกจะต้องประชุมผ่าน Video Conference ผ่านห้องเทียบเคียง

ทั้งนี้ ภายหลังเสร็จสิ้นการประชุม นายกรัฐมนตรี ได้ให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชน ยินดีที่สภาผู้แทนราษฎร รับหลักการร่างงบประมาณ พร้อมปฏิเสธตอบคำถามต่อกระแสข่าวการปรับคณะรัฐมนตรี โดยเฉพาะในตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข