ด่วน! ศาลเพิกถอนคำสั่ง 'ยิ่งลักษณ์' จ่ายเงินชดเชยคดีทุจริตจำนำข้าว

TNN ONLINE

การเมือง

ด่วน! ศาลเพิกถอนคำสั่ง 'ยิ่งลักษณ์' จ่ายเงินชดเชยคดีทุจริตจำนำข้าว

ด่วน! ศาลเพิกถอนคำสั่ง 'ยิ่งลักษณ์' จ่ายเงินชดเชยคดีทุจริตจำนำข้าว

ศาลปกครองกลางพิพากษาเพิกถอนคำสั่งคลังเรียกเงิน 'ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร' จ่ายชดเชยคดีทุจริตจำนำข้าว

วันนี้ (2เม.ย.64) ศาลปกครองกลางมีคำพิพากษาเพิกถอนคำสั่งกระทรวงการคลังที่ 1351/2559 ลงวันที่ 13 ต.ค.59 ที่ให้น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจำนวน 3.5 หมื่นล้าน จากเหตุขณะดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีและประธานกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติ ปล่อยให้มีการทุจริตในโครงการรับจำนำข้าว และเพิกเฉยไม่ระงับยับยั้งความเสียหายที่เกิดขึ้นแก่ราชการตามอำนาจหน้าที่ เป็นทำให้กระทรวงการคลังได้รับความเสียหาย โดยศาลเห็นว่าเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย เพราะการทุจริตเกิดขึ้นในเจ้าหน้าที่ระดับปฎิบัติ


ซึ่งมีเจ้าหน้าที่หลายคนเกี่ยวข้องแต่การสอบสวนของคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดกลับมิได้มีการดำเนินสอบสวนให้ได้ว่าเจ้าหน้าที่คนใดควรต้องรับผิดเป็นจำนวนเท่าใดจากการทุจริต


อีกทั้งน.ส.ยิ่งลักษณ์ในฐานนายกรัฐมนตรี รับรู้เกี่ยวข้องเฉพาะขั้นตอนการทำเอ็มโอยูเพื่อให้มีการซื้อขายข้าวแบบรัฐต่อรัฐ แต่ในส่วนการทำสัญญาระบายข้าวไม่ได้เกี่ยวข้อง อีกทั้งกระทรวงการคลังก็รับว่าไม่มีหลักฐานแน่ชัดว่า น.ส.ยิ่งลักษณ์เป็นผู้กระทำให้เกิดความเสียหาย และขั้นตอน การตรวจสอบ ของคณะกรรมการ สอบสวนความรับผิดทางละเมิด ก็ไม่ถูกต้อง ตามที่กฎหมายกำหนด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง