ทัวร์เที่ยวไทย แจกเงินไม่เกิน 5,000 บาท ใครมีสิทธิเข้าร่วมโครงการได้บ้าง

TNN ONLINE

การเมือง

ทัวร์เที่ยวไทย แจกเงินไม่เกิน 5,000 บาท ใครมีสิทธิเข้าร่วมโครงการได้บ้าง

ทัวร์เที่ยวไทย แจกเงินไม่เกิน 5,000 บาท ใครมีสิทธิเข้าร่วมโครงการได้บ้าง

เปิดรายละเอียด ทัวร์เที่ยวไทย แจกเงินไม่เกิน 5,000 บาท เที่ยววันธรรมดา ใครมีสิทธิเข้าร่วมโครงการได้บ้าง

วันนี้ (23มี.ค.64) จากรณีที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติโครงการ "ทัวร์เที่ยวไทย" ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) โดยรัฐบาลสนับสนุนค่าเดินทางของประชาชนในลักษณะร่วมจ่าย (Co-pay) ร้อยละ 40 ของค่าใช้จ่ายแพ็กเกจนำเที่ยว แต่ไม่เกิน 5,000 บาท โดยต้องเป็นการเดินทางท่องเที่ยวข้ามจังหวัดในวันธรรมดา (วันอาทิตย์-วันพฤหัสบดี) ไม่ต่ำกว่า 3 วัน 2 คืน ไม่มีการกำหนดราคาขั้นต่ำ รวม 1,000,000 สิทธิ วงเงินงบประมาณ 5,000 ล้านบาท ตั้งแต่ พฤษภาคม-สิงหาคม 2564


ผู้เข้าร่วมโครงการได้แก่ นักท่องเที่ยว ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป ณ วันลงทะเบียน โดยนักท่องเที่ยว 1 คนสามารถใช้สิทธิตามโครงการฯได้ 1 สิทธิ และได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา


สำหรับผู้ประกอบการที่สนใจเข้าโครงการ ต้องจดทะเบียนถูกต้องก่อนวันที่ 1 ม.ค.63 และต้องผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติ ถึงจะมีสิทธิเข้าโครงการได้


สำหรับการจ่ายเงินจะต้องทำผ่านแอปพลิเคชั่น "เป๋าตัง" เท่านั้น และต้องสแกน QR Code และสแกนใบหน้าผู้ใช้บริการด้วย เพื่อตรวจสอบการดำเนินโครงการ


ทัวร์เที่ยวไทย แจกเงินไม่เกิน 5,000 บาท ใครมีสิทธิเข้าร่วมโครงการได้บ้าง


ข่าวที่เกี่ยวข้อง