ศาล รธน. นัดลงมติปมอำนาจรัฐสภาแก้รัฐธรรมนูญ 11 มี.ค.นี้

TNN ONLINE

การเมือง

ศาล รธน. นัดลงมติปมอำนาจรัฐสภาแก้รัฐธรรมนูญ 11 มี.ค.นี้

ศาล รธน. นัดลงมติปมอำนาจรัฐสภาแก้รัฐธรรมนูญ 11 มี.ค.นี้

ศาล รธน. นัดลงมติปมอำนาจหน้าที่รัฐสภาต่อการแก้รัฐธรรมนูญ 11 มี.ค.นี้ เวลา 09.30 น.

วันนี้(4 มี.ค. 64) ศาลรัฐธรรมนูญ นัดแถลงด้วยวาจาและลงมติในประเด็นที่ประธานรัฐสภาขอให้ศาลฯ พิจารณาวินิจฉัยกรณีมีปัญหาเกี่ยวกับหน้าที่และอำนาจของรัฐสภา ในการเสนอร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมของสมาชิกรัฐสภา ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 256 (1) โดยศาลฯได้พิจารณาคำร้องขอส่งบันทึกถ้อยคำยืนยันข้อเท็จจริงและความเห็นจากผู้เชี่ยวชาญรวม 4 คนแล้ว รวมทั้งบันทึกถ้อยคำยืนยันข้อเท็จจริงและความเห็นจากพรรคร่วมฝ่ายค้าน


จากนั้น ศาลรัฐธรรมนูญได้อภิปรายเพื่อนำไปสู่การวินิจฉัยแล้ว เห็นว่า คดีนี้เป็นปัญหาข้อกฎหมายและมีพยานหลักฐานเพียงพอที่จะวินิจฉัยได้ จึงยุติการไต่สวนตาม พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2561 มาตรา 58 วรรคหนึ่งและกำหนดนัดแถลงด้วยวาจาปรึกษาหารือและลงมติในวันที่ 11 มี.ค. เวลา 09.30 น.