'ณัฎฐพล-พุทธิพงษ์-ถาวร' หลุดจากตำแหน่งรัฐมนตรีทันที

TNN ONLINE

การเมือง

'ณัฎฐพล-พุทธิพงษ์-ถาวร' หลุดจากตำแหน่งรัฐมนตรีทันที

'ณัฎฐพล-พุทธิพงษ์-ถาวร' หลุดจากตำแหน่งรัฐมนตรีทันที

'ณัฎฐพล-พุทธิพงษ์-ถาวร' หลุดจากตำแหน่งรัฐมนตรีทันที ภายหลังศาลตัดสินจำคุกคดีกบฏกปปส.

วันนี้ (24ก.พ.64) ผุ้สื่อข่าวรายงานว่า ภายหลังจากที่ ศาลอาญามีคำพิพากษาคดีกลุ่มกบฏคณะกรรมการประชาชนเพื่อการเปลี่ยนแปลงปฏิรูปประเทศไทยให้เป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์แบบอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข (กปปส.) ที่พนักงานอัยการฝ่ายคดีพิเศษ 4 เป็นโจทก์ยื่นฟ้องนายสุเทพ เทือกสุบรรณ อดีตเลขาธิการ กปปส. กับพวกรวม 39 คน เป็นจำเลยความผิดฐานร่วมกันเป็นกบฏ ก่อการร้าย ล้มล้างระบอบการปกครอง มั่วสุมชุมนุมก่อความวุ่นวายในบ้านเมือง


'ณัฎฐพล-พุทธิพงษ์-ถาวร' หลุดจากตำแหน่งรัฐมนตรีทันที


ศาลอาญามีคำพิพากษาจำคุก นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ให้จำคุก 6 ปี 16 เดือน


'ณัฎฐพล-พุทธิพงษ์-ถาวร' หลุดจากตำแหน่งรัฐมนตรีทันที


นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จำคุก 7 ปี


'ณัฎฐพล-พุทธิพงษ์-ถาวร' หลุดจากตำแหน่งรัฐมนตรีทันที


นายถาวร เสนเนียม รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม จำคุก 5 ปี


ดังนั้นจะส่งผลทำให้ทั้ง 3 คนต้องหลุดจากตำแหน่งรัฐมนตรีทันทีตามรัฐธรรมนูญ มาตรา160 (7)


ทั้งนี้ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 160 บัญญัติไว้ว่า


รัฐมนตรีต้อง (1) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด


(2) มีอายุไม่ต่ำกว่าสามสิบห้าปี


(3) สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า


(4) มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์


(5) ไม่มีพฤติกรรมอันเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง (6) ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 98


(7) ไม่เป็นผู้ต้องคำพิพากษาให้จำคุก แม้คดีนั้นจะยังไม่ถึงที่สุด หรือมีการรอการลงโทษ เว้นแต่ในความผิดอันได้กระทำโดยประมาท ความผิดลหุโทษ หรือความผิดฐานหมิ่นประมาท (8) ไม่เป็นผู้เคยพ้นจากตำแหน่งเพราะเหตุกระทำการอันเป็นการต้องห้ามตามมาตรา 186 หรือมาตรา 187 มาแล้วยังไม่ถึงสองปีนับถึงวันแต่งตั้ง


มาตรา 98 ระบุว่า บุคคลผู้มีลักษณะดังต่อไปนี้เป็นบุคคลต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร


(6) ต้องคำพิพากษาให้จำคุกและถูกคุมขังอยู่โดยหมายของศาล


(7) เคยได้รับโทษจำคุกโดยได้พ้นโทษมายังไม่ถึงสิบปีนับถึงวันเลือกตั้ง เว้นแต่ในความผิดอันได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ