ด่วน ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย 'บิ๊กตู่' รอดปมคดีบ้านพักหลวง

TNN ONLINE

การเมือง

ด่วน ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย 'บิ๊กตู่' รอดปมคดีบ้านพักหลวง

ด่วน ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย 'บิ๊กตู่' รอดปมคดีบ้านพักหลวง

'บิ๊กตู่' รอด คดีบ้านพักหลวง ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยความเป็นรัฐมนตรีไม่สิ้นสุดลง

วันนี้ (2ธ.ค.63) ศาลรัฐธรรมนูญ นัดแถลงด้วยวาจาและอ่านคำวินิจฉัยใน เวลา 15.00 น. ในคำร้องที่ประธานสภา ส่งความเห็นของ ส.ส.พรรคฝ่ายค้าน ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่า ความเป็นรัฐมนตรีของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม สิ้นสุดลงเฉพาะตัวตามรัฐธรรมนูญมาตรา 170 วรรคหนึ่ง (4) ประกอบ มาตรา 160 (5) และมาตรา 170 วรรคหนึ่ง (5) ประกอบมาตรา 186 วรรคหนึ่ง และมาตรา 184 วรรคหนึ่ง (3) หรือไม่

จากเหตุ พล.อ.ประยุทธ์ ใช้บ้านพักในกรมทหารราบที่ 1 รักษาพระองค์ ถ.วิภาวดีรังสิต ซึ่งเป็นบ้านพักของทางราชการทหาร เป็นที่พักอาศัยของตนเองและครอบครัว ตั้งแต่เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการทหารบก เมื่อวันที่ 1 ต.ค.53 จนถึงปัจจุบัน โดยไม่เสียค่าเช่าให้กับทางราชการทหาร ทั้งที่เกษียณอายุราชการมาตั้งแต่ 30 ก.ย.57

อาจเข้าข่ายเป็นการรับประโยชน์ใดๆ จากหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ อันเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 186 วรรคหนึ่ง ประกอบมาตรา184 (3) และเป็นการฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรมอย่างร้ายแรง ตามมาตรฐานทางจริยธรรมของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระ และหัวหน้าหน่วยงานธุรการของศาลรัฐธรรมนูญและองค์กรอิสระที่รัฐธรรมนูญกำหนดให้นำมาใช้กับผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองด้วย เป็นเหตุให้ความเป็นรัฐมนตรีสิ้นสุดลงเฉพาะตัวตาม มาตรา 170 (4) ประกอบมาตรา 160(5)

ล่าสุด ผลการพิจารณา ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่า การเข้าพักอาศัยในบ้านพักราชการทหารดังกล่าวของพลเอกประยุทธ์ หลังการเกษียณอายุราชการมากกว่า 6 ปี โดยไม่ได้เสียค่าเช่า ค่าน้ำ ค่าไฟ เป็นไปตามระเบียบปฏิบัติของกองทัพบก เนื่องจากบ้านพักทหารดังกล่าวได้เปลี่ยนสถานะเป็นบ้านพักรับรอง ตามระเบียบกองทัพบกว่าด้วยการเข้าพักอาศัยในบ้านพักรับรองกองทัพบก พ.ศ.2548

ซึ่งกำหนดให้อดีตผู้บังคับบัญชาชั้นสูงของกองทัพบก ซึ่งทำคุณประโยชน์ให้กับกองทัพบกและประเทศชาติ และเคยดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการทหารบกมาแล้ว มีสิทธิเข้าพักอาศัยในบ้านพักรับรองกองทัพบก โดยที่กองทัพบกสามารถพิจารณาความเหมาะสมในการสนับสนุนค่าน้ำและค่าไฟฟ้า ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นต่อการพักอาศัยตามความจำเป็นและเหมาะสม ซึ่งมิใช่เพียงแต่นายกรัฐมนตรีเท่านั้น หากแต่กองทัพบกยังได้ให้การสนับสนุนอดีตผู้บังคับบัญชาคนอื่นๆ เช่นกันด้วย

ศาลรัฐธรรมนูญ จึงมีมติเอกฉันท์ว่าความป็นรัฐมนตรีของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่การกระทรวงกลาโหม ไม่สิ้นสุดลงเฉพาะตัวตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 140 วรรคหนึ่ง (5) ประกอบมาตรา 160 (5) และมาตรา 170 วรรคหนึ่ง (5) ประกอบมาตรา 186 วรรคหนึ่ง และมาตรา 4 วรรคหนึ่ง (3) และไม่ได้มีพฤติกรรมอันป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง

เกาะติดข่าวที่นี่

website: www.TNNTHAILAND.com
facebook : TNNONLINE
facebook live : TNN Live
twitter : TNNONLINE
Line : @TNNONLINE
Youtube Official : TNNONLINE
Instagram : TNN_ONLINE
TIKTOK : @TNNONLINE