มติครม.ไฟเขียวแต่งตั้ง-โยกย้ายเก้าอี้ผู้ว่าฯหลายจังหวัด

TNN ONLINE

การเมือง

มติครม.ไฟเขียวแต่งตั้ง-โยกย้ายเก้าอี้ผู้ว่าฯหลายจังหวัด

มติครม.ไฟเขียวแต่งตั้ง-โยกย้ายเก้าอี้ผู้ว่าฯหลายจังหวัด

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแต่งตั้ง-โยกย้ายผู้ว่าราชการจังหวัด พงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าฯลำพูน ไปเป็นผู้ว่าฯตาก

วันนี้ (8ก.ย.63) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการระดับสูงในกระทรวงมหาดไทย 26 ตำแหน่ง อาทิ

นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ไปดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดตาก

นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ไปดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล

นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม

นายวีระชัย นาคมาส รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร

นายสิธิชัย จินดาหลวง รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน

นายชลธี ยังตรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร

นายสมเกียรติ ศรีษะเนตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง

นายสมหวัง พ่วงบางโพ รองอธิบดีกรมการปกครอง เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่

นายเจษฎา จิตรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส

นายขจรศักดิ์ เจริญโสภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง

นายธีระ อนันตเสรีวิทยา รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็น ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร

นายวรยุทธ์ เนาวรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน

นานวิรุฬ พรรณเทวี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย

นาวศิวพร ฉัวสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู

นายขจรเกียรติ รักพานิชมณี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง

นายผล ดำธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์เกาะติดข่าวที่นี่

website: www.TNNTHAILAND.com
facebook : TNNONLINE
facebook live : TNN Live
twitter : TNNONLINE
Line : @TNNONLINE
Youtube Official : TNNONLINE
Instagram : TNN_ONLINE
TIKTOK : @TNNONLINE