กมธ.ศึกษาแก้รธน. เตรียมสรุปผลศึกษาส่งประธานสภาฯ 31 ส.ค.

TNN ONLINE

การเมือง

กมธ.ศึกษาแก้รธน. เตรียมสรุปผลศึกษาส่งประธานสภาฯ 31 ส.ค.

กมธ.ศึกษาแก้รธน. เตรียมสรุปผลศึกษาส่งประธานสภาฯ 31 ส.ค.

กมธ.ศึกษาแก้ไขรัฐธรรมนูญ เตรียมสรุปผลศึกษาส่งให้ประธานสภาฯ 31 ส.ค.นี้ เพื่อบรรจุเข้าสู่วาระการพิจารณา

วันนี้ (27ส.ค.63) นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการ วิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหาหลักเกณฑ์และแนวทางแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ สภาผู้แทนราษฎร กล่าวถึงการพิจารณาศึกษาการแก้ไขรัฐธรรมนูญของกรรมาธิการว่า กรรมาธิการฯ ได้พิจารณาเสร็จเรียบร้อยแล้ว และเตรียมรับรองรายงานก่อนเสนอต่อที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร ภายในวันที่ 31 สิงหาคมนี้ เพื่อบรรจุเข้าสู่วาระการพิจารณาต่อไป ซึ่งกรรมาธิการ ได้นำเสนอทั้งข้อดี-ข้อเสียง ในแต่มุมต่าง ๆ ทั้งที่ควรแก้ไข และควรคงไว้ ของรัฐธรรมนูญฉบับปี 2560

ส่วนเรื่องอำนาจ ส.ว.ตามบทเฉพาะกาลในการเลือกนายกรัฐมนตรีที่หลายพรรคเห็นควรยกเลิกนั้น นายพีระพันธุ์ ระบุว่า ภายในรายงานได้สรุปไว้แล้ว แต่ในรายงานไม่ได้ระบุว่าเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วย

นายพีระพันธุ์ กล่าวว่า รายงานของคณะกรรมาธิการฯ ไม่ได้มีแต่เรื่องการเมือง และการเลือกตั้ง แต่หัวใจรัฐธรรมนูญ คือ การคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน ไม่ใช่เรื่องทางการเมือง แต่ที่ผ่านมามักเน้นไปด้านการเมือง จนทำให้ประชาชนขาดความรู้สึกว่าเป็นเจ้าของรัฐธรรมนูญ แต่สิ่งที่คณะกรรมาธิการฯ ได้ศึกษา ศึกษาทุกด้านทุกหมวด โดยเฉพาะเรื่องหลักประกัน เช่น ที่ดินทำกิน หรือเรื่องกระบวนการยุติธรรมที่ต้องมีหลักประกันมากขึ้น และเรื่องระบบกฎหมายที่มีลักษณะการผ่อนปรนกำกับดูแลมากกว่าควบคุม อะไรที่ไม่ได้เกี่ยวกับประโยชน์ส่วนรวม ความมั่นคง หรือสาธารณะประโยชน์ เช่น การขออนุญาตทำมาค้าขาย การประกอบธุรกิจ ก็สามารถดำเนินการไปได้ โดยให้หน่วยราชการไปตรวจสอบต่อไป ซึ่งเป็นอีกด้านหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับประชาชนโดยตรง

นายพีระพันธุ์ กล่าวว่า ตามขั้นตอน เมื่อสภาผู้แทนราษฎรเห็นชอบแล้ว ก็จะส่งรายงานฉบับนี้ไปที่รัฐบาล เพื่อพิจารณาดำเนินการใด ๆ ต่อไป แต่ในทางปฏิบัติจริง ๆ นั้น ก็อยู่ที่ผู้ที่จะมาทำหน้าที่ต่อไปจะให้ความสำคัญกับรายงานของคณะกรรมาธิการฯ เพียงใด