ครม.มีมติเห็นชอบขยายเวลาใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน อีก 1 เดือน

TNN ONLINE

การเมือง

ครม.มีมติเห็นชอบขยายเวลาใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน อีก 1 เดือน

ครม.มีมติเห็นชอบขยายเวลาใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน อีก 1 เดือน

ครม.มีมติเห็นชอบขยายเวลาประกาศใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ออกไปอีก 1 เดือน สิ้นสุด ก.ย. 63

วันนี้ (25ส.ค.63) นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี นอกสถานที่ (ครม.สัญจร) จ.ระยอง รับทราบการขยายระยะเวลาการประกาศใช้พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน (พ.ร.ก.ฉุกเฉิน) ในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักรออกไปอีก 1 เดือน

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1-30 ก.ย.63 ตามที่สภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) เสนอ เพื่อควบคุมการระบาดของโรคโควิด-19