'ชวน' เชื่อมั่นมาตรการระยะห่างสภาฯ ไม่ต้องใช้ฉากกั้นระหว่างที่นั่งส.ส.

TNN ONLINE

การเมือง

'ชวน' เชื่อมั่นมาตรการระยะห่างสภาฯ ไม่ต้องใช้ฉากกั้นระหว่างที่นั่งส.ส.

'ชวน' เชื่อมั่นมาตรการระยะห่างสภาฯ ไม่ต้องใช้ฉากกั้นระหว่างที่นั่งส.ส.

'ชวน' เชื่อมั่นมาตรการระยะห่างสภาฯ ไม่ต้องใช้ฉากกั้นระหว่างที่นั่งส.ส. เพื่อป้องกันละอองฝอย

วันนี้ (20พ.ค.63) นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฏร ตรวจความพร้อมการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ในห้องประชุมพระสุริยัน ซึ่งเป็นห้องประชุมสภาผู้แทนราษฎรโดย นายแพทย์สุกิจ อัถโถปกรณ์ ที่ปรึกษาประธานสภาผู้แทนราษฎร เสนอใช้ฉากกั้นอะคริลิคกั้นระหว่างที่นั่ง ส.ส. เพื่อป้องกันละอองฝอย ระหว่างการทำหน้าที่ หรือการอภิปราย แต่นายชวน เห็นว่า ยังไม่มีความจำเป็น และเป็นการสิ้นเปลืองงบประมาณ เพียงแต่หากปฏิบัติตามมาตรการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล ก็น่าจะสามารถป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 ได้อยู่แล้ว รวมถึงเครื่องวัดอุณหภูมิ ก็สามารถวัดอุณหภูมิคัดกรองบุคคลได้ ก็น่าจะมีวามปลอดภัยในระดับหนึ่ง พร้อมย้ำว่า การ มาตรการต่าง ๆ เหล่านี้ จะใช้เป็นมาตรฐานตลอดสมัยการประชุมสามัญประจำปีครั้งที่ 1 ปี 2563 ทั้ง 120 วัน

ส่วนการกำหนดกรอบเวลาการประชุมพิจารณาพระราชกำหนดที่เกี่ยวข้องกับเงินกู้ทั้ง 3 ฉบับในวันที่ 27 พฤษภาคมนี้ เพื่อแก้ไขสถานการณ์โควิด-19 ที่คณะรัฐมนตรีประกาศใช้แล้วนั้น นายชวน ย้ำว่า ในวันที่ 22 พฤษภาคมนี้ จะหารือกับตัวแทนพรรคการเมืองถึงระยะเวลาการอภิปรายว่าจะให้เสร็จสิ้นภายในเวลา 20.00 น. เพื่อให้ทันกับช่วงเวลาเคอร์ฟิว ห้ามออกนอกเคหสถาน ส่วนจำนวนวันการอภิปรายเบื้องต้นกำหนดไว้ 2 วัน แต่หากไม่เพียงพอก็สามารถขยายวันอภิปรายได้

เกาะติดข่าวที่นี่
website: www.TNNThailand.com
facebook : TNNThailand
twitter : @TNNThailand
Line : @TNNThailand
Youtube Official : TNNThailand