ป.ป.ช.เปิดขุมทรัพย์ 'เผดิมชัย' รวยกว่า58ล้าน ไม่มีแจ้งยานพาหนะ-เงินกู้ยืม

TNN ONLINE

การเมือง

ป.ป.ช.เปิดขุมทรัพย์ 'เผดิมชัย' รวยกว่า58ล้าน ไม่มีแจ้งยานพาหนะ-เงินกู้ยืม

ป.ป.ช.เปิดขุมทรัพย์ 'เผดิมชัย' รวยกว่า58ล้าน ไม่มีแจ้งยานพาหนะ-เงินกู้ยืม

ป.ป.ช.เปิดบัญชีทรัพย์สิน 4 ส.ส.-ส.ว. 'เผดิมชัย สะสมทรัพย์' รวยกว่า58ล้าน ไม่มีแจ้งยานพาหนะ-เงินให้กู้ยืม 'นวัธ เตาะเจริญสุข' พ้นจากตำแหน่งส.ส.รวยขึ้นกว่า 3 แสน


วันนี้ (21ม.ค.63) สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ได้ทำการเปิดเผยบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินพร้อมเอกสารประกอบของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองให้สาธารณชนทราบ จำนวน 4 คน ได้แก่ นายเผดิมชัย สะสมทรัพย์ ส.ส.นครปฐม พรรคชาติไทยพัฒนา กรณีเข้ารับตำแหน่ง ส.ส.เมื่อวันที่ 6 พ.ย.62 โดยนายเผดิมชัย และนางอุไรวรรณ สะสมทรัพย์ คู่สมรส มีทรัพย์สินทั้งสิ้น 58,391,967 บาท แบ่งเป็นทรัพย์สินของนายเผดิมชัย 47,060,413 บาท และของนางอุไรวรรณ 11,331,554 บาท ไม่มีหนี้สิน ทรัพย์สินส่วนใหญ่มาจากโรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง 30,830,000 บาท เงินลงทุน 11,391,634 บาท มีรายการที่น่าสนใจ อาทิ ห้องชุดชะอำบีชคลับ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี มูลค่ากว่า 8 ล้านบาท ห้องชุดชวนาเพลส เขตดุสิต กทม. มูลค่า 15.5 ล้านบาท

ทั้งนี้ พบว่า นายเผดิมชัย และคู่สมรส ไม่มีการแจ้งในส่วนของรายการเงินให้กู้ยืม ยานพาหนะ และทรัพย์สินอื่น อย่างไรก็ตาม นายเผดิมชัยมีรายได้ประจำต่อปี ในตำแหน่งที่ปรึกษาบริษัทวัสดุภัณฑ์ ธุรกิจ จำกัด จำนวน 10,879,407 บาท และนางอุไรวรรณ 3,863,822 บาท

นายนวัธ เตาะเจริญสุข อดีต ส.ส.ขอนแก่น พรรคเพื่อไทย กรณีพ้นจากตำแหน่ง ส.ส.เมื่อวันที่ 16 ต.ค.62 โดยนายนวัธ และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 1 คน มีทรัพย์สินทั้งสิ้น 35,915,624 บาท มีหนี้สิน 1,355,010 บาท ทรัพย์สินส่วนใหญ่มาจากโรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง มูลค่า 15 ล้านบาท ได้แก่ บ้านย่านดอนเมือง 8 ล้านบาท และบ้านที่ อ.เมือง จ.เลย 7 ล้านบาท ยานพาหนะ 6 คัน รวมมูลค่ารวม 13,370,000 บาท นาฬิกาข้อมูล 2 เรือน มูลค่ารวม 940,000 บาท เมื่อเปรียบเทียบกับเมื่อครั้งเข้ารับตำแหน่ง ส.ส.เมื่อวันที่ 25 พ.ค.62 ที่แจ้งว่า มีทรัพย์สิน 35,931,237 บาท มีหนี้สิน 1,675,623 บาท พบว่า มีทรัพย์สินเพิ่มขึ้น 305,000 บาท

นายอภิชาต โตดิลกเวชช์ ส.ว. กรณีเข้ารับตำแหน่ง ส.ว.เมื่อวันที่ 11 พ.ย.62 โดยนายอภิชาต และนางรชตภร โตดิลกเวชช์ คู่สมรส มีทรัพย์สินทั้งสิ้น 42,674,051 บาท เป็นทรัพย์สินของนายอภิชาต 26,873,177 บาท นางรชตภร 15,800,873 บาท ไม่มีหนี้สิน ทรัพย์สินส่วนใหญ่เป็นเงินฝาก ที่ดิน โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง และทรัพย์สินอื่น ซึ่งมีรายการที่น่าสนใจ อาทิ พระสมเด็จพิมพ์ประธาน พระสมเด็จพิมพ์เกษไชโย แหวนเพชร ตุ้มหู ทองคำรูปพรรณ และปืนพกสั้น 3 กระบอก

นายชยุต สืบตระกูล อดีต ส.ว. กรณีพ้นจากตำแหน่ง ส.ว. เมื่อวันที่ 26 ก.ย.62 โดยนายชยุต และ น.ส.วันเพ็ญ วงศ์เทิดธรรม คู่สมรส มีทรัพย์สินทั้งสิ้น 108,941,132 บาท มีหนี้สิน 7,456,598 บาท ทรัพย์สินส่วนใหญ่เป็นที่ดิน โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง เงินฝาก เงินลงทุน ส่วนหนี้สินมาจากเงินกู้จากธนาคารและสถาบันการเงินอื่น รวมทั้งเงินเบิกเกินบัญชี ทั้งนี้ เมื่อเปรียบเทียบกับเมื่อครั้งเข้ารับตำแหน่ง ส.ว. เมื่อวันที่ 24 พ.ค.62 ที่แจ้งว่า มีทรัพย์สิน 109,707,548 บาท มีหนี้สิน 7,704,274 บาท พบว่า มีทรัพย์สินลดลง 518,741 บาท

เกาะติดข่าวที่นี่
website: www.TNNThailand.com
facebook : TNNThailand
twitter : @TNNThailand
Line : @TNNThailand
Youtube Official : TNNThailand

ข่าวฮิตติดแท็ก