‘บิ๊กตู่’ บาร์เบอร์! นายกฯพบปะพี่น้องชาวนราธิวาสโชว์ลีลาตัดผม

TNN ONLINE

การเมือง

‘บิ๊กตู่’ บาร์เบอร์! นายกฯพบปะพี่น้องชาวนราธิวาสโชว์ลีลาตัดผม

‘บิ๊กตู่’ บาร์เบอร์! นายกฯพบปะพี่น้องชาวนราธิวาสโชว์ลีลาตัดผม

‘บิ๊กตู่’ บาร์เบอร์! นายกฯพบปะพี่น้องชาวนราธิวาส ติดตามความก้าวหน้าการพัฒนาจังหวัด เยี่ยมชมนิทรรศการสินค้า OTOP พร้อมโชว์ลีลาตัดผม


วันนี้ (20 ม.ค.63) เวลา 10.00 น. ณ อาคารรื่นอรุณ เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ติดตามความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก พร้อมพบปะประชาชนในท้องถิ่น

นายกรัฐมนตรีกล่าวว่า มาวันนี้ได้มอบให้คณะรัฐมนตรีลงพื้นที่ทั้ง 3 จังหวัด (ยะลา ปัตตานี นราธิวาส) มาติดตามความก้าวหน้าการทำงานของหน่วยงานภาครัฐ และแก้ปัญหาให้พี่น้อง ถือว่าทุกคนเป็นครอบครัวเดียวกัน ไม่ว่าจะนับถือศาสนาใด เราคือคนไทยเหมือนกัน รัฐบาลนี้เข้ามาคลี่คลายสาเหตุของปัญหาต่าง ๆ และเชื่อมโยงการทำงานของทุกส่วนราชการ ซึ่งก็ต้องได้รับความร่วมมือจากประชาชนเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับพี่น้องประชาชน เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ซึ่งข้าราชการก็ต้องช่วยกันสื่อสารไปยังประชาชนด้วย


นายกรัฐมนตรียังดีใจที่ได้รับรายงานว่า การแก้ไขปัญหาประมงพาณิชย์ดีขึ้น มีการขึ้นทะเบียนเรือตามกฎระเบียบ รัฐบาลนี้ต้องการเห็นคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชน ทั้งการศึกษา รายได้ และการสาธารณสุข ดีขึ้น โดยรัฐบาลให้ความสำคัญดูแลทั้งเรื่องแผนบริหารจัดการน้ำ ทั้งน้ำท่วม ฝนแล้ง ปัญหาที่ดิน ยางพารา ส่งเสริมอาชีพ ดูแลผู้สูงวัย รวมทั้งการแก้ปัญหาที่ดินทำกิน เพื่อให้ประชาชนมีที่อยู่ที่ทำกิน นอกจากนี้ รัฐบาลได้ผลักดันการเพิ่มมูลค่าการค้าชายแดนซึ่งทุกคนต้องช่วยกันสร้างจุดเด่นที่หลากหลาย ใช้นวัตกรรมพัฒนาสินค้า สร้างเอกลักษณ์สินค้าและบริการ รวมทั้งการค้าออนไลน์ ซึ่งเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่จะช่วยสร้างความเข้มแข็งให้กับ SMEs และเศรษฐกิจฐานรากของประเทศ โดยมีช่องทาง thaitrade.com เพื่อช่วยพัฒนาผู้ประกอบการ Start Up สู่ E – Commerce การพัฒนาทักษะการค้าบนโลกออนไลน์


สำหรับประชาชนในส่วนอื่นรัฐบาลก็เข้ามาดูแลคุณภาพชีวิตของประชาชน ทั้งโครงการบ้านเช่า รวมทั้งการแก้ปัญหายาเสพติดและปัญหาอาชญากรรม ซึ่งภารกิจในช่วงบ่ายวันนี้ จะไปเยี่ยมนักเรียนมัธยมที่มาเข้าร่วมติววิชาต่าง ๆ ตามโครงการรินน้ำใจสู่น้องชาวใต้ ความร่วมมือจากสถานศึกษา ครูผู้สอนในส่วนกลาง และติวเตอร์ภาคเอกชนที่มีชื่อเสียง เดินทางมาช่วยสอนเสริมในรายวิชาที่จำเป็นต่อการสอบเข้ามหาวิทยาลัย ควบคู่กับการแนะแนวทางการศึกษา และพัฒนาเทคนิคการสอนให้กับครูในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้

จากนั้น นายกรัฐมนตรีได้เยี่ยมชมนิทรรศการสินค้า OTOP ของดีเมืองนราธิวาส ที่นำมาแสดง ทั้งผลิตภัณฑ์เสื่อกระจูด ผ้าบาติก ผ้าปาเต๊ะ น้ำพริก รวมทั้งวิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก ที่มาให้บริการตัดผมและเสริมสวยแก่พี่น้องประชาชนด้วย

เกาะติดข่าวที่นี่
website: www.TNNThailand.com
facebook : TNNThailand
twitter : @TNNThailand
Line : @TNNThailand
Youtube Official : TNNThailand