TNN ศาลรัฐธรรมนูญ ยังไม่วินิจฉัยคดี 40 สว. ยื่นถอดถอนนายกฯ เรียกข้อมูลเพิ่มเติม-รอคำชี้แจง

TNN

การเมือง

ศาลรัฐธรรมนูญ ยังไม่วินิจฉัยคดี 40 สว. ยื่นถอดถอนนายกฯ เรียกข้อมูลเพิ่มเติม-รอคำชี้แจง

ศาลรัฐธรรมนูญ ยังไม่วินิจฉัยคดี 40 สว. ยื่นถอดถอนนายกฯ เรียกข้อมูลเพิ่มเติม-รอคำชี้แจง

ศาลรัฐธรรมนูญ ยังไม่นัดวินิจฉัยคดี 40 สว. ยื่นถอดถอนนายกรัฐมนตรี กรณีตั้ง “พิชิต ชื่นบาน” เป็นรัฐมนตรี เรียกข้อมูลเพิ่มเติมและรอคำชี้แจง กำหนดนัดพิจารณาคดีต่อไป 24 กรกฎาคม 2567

วันนี้ (10 กรกฎาคม 2567) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ นัดประชุมพิจารณาคดีที่ประธานวุฒิสภาส่งความเห็นของสมาชิกวุฒิสภา (สว.) 40 คน เพื่อขอให้วินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา 170 วรรค 3 ประกอบมาตรา 82 ว่าความเป็นรัฐมนตรีของ นายเศรษฐา ทวีสิน สิ้นสุดลงเฉพาะตัวตามรัฐธรรมนูญมาตรา 170 วรรคหนึ่ง (4) ประกอบมาตรา 160 (4) และ (5)หรือไม่ จากการแต่งตั้ง นายพิชิต ชื่นบาน เป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ทั้งที่รู้ว่านายพิชิต ขาดคุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญ


ทั้งนี้ ล่าสุด ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาโดยการอภิปรายแล้วเห็นว่า เพื่อประโยชน์แก่การพิจารณาให้เรียกข้อมูลเพิ่มเติมและรอคำชี้แจงและพยานหลักฐานจากหน่วยงานหรือบุคคลซึ่งศาลรัฐธรรมนูญเรียกไปก่อนหน้านี้

กำหนดนัดพิจารณาคดีต่อไปในวันพุธที่ 24 กรกฎาคม 2567 เวลา 09.30 น.


ศาลรัฐธรรมนูญ ยังไม่วินิจฉัยคดี 40 สว. ยื่นถอดถอนนายกฯ เรียกข้อมูลเพิ่มเติม-รอคำชี้แจง


ศาลรัฐธรรมนูญ ยังไม่วินิจฉัยคดี 40 สว. ยื่นถอดถอนนายกฯ เรียกข้อมูลเพิ่มเติม-รอคำชี้แจง


ภาพจาก รัฐบาลไทยข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง