TNN "กรมการค้าภายใน" สำรวจราคาหมูเนื้อแดงห้างใหญ่ Big C - Lotus's - Makro ยังเป็นไปตามกลไกตลาด

TNN

การเมือง

"กรมการค้าภายใน" สำรวจราคาหมูเนื้อแดงห้างใหญ่ Big C - Lotus's - Makro ยังเป็นไปตามกลไกตลาด

กรมการค้าภายใน สำรวจราคาหมูเนื้อแดงห้างใหญ่ Big C - Lotus's - Makro ยังเป็นไปตามกลไกตลาด

"กรมการค้าภายใน" เกาะติดราคาสินค้า ยืนยันราคา "หมูเนื้อแดง" ในห้างยังปกติ เป็นไปตามกลไกตลาด ย้ำแบ่งเบาภาระผู้บริโภค-ไม่บั่นทอนกำลังใจผู้เลี้ยงสุกร

เมื่อวันที่ 10 ก.ค. 2567 นายวัฒนศักย์ เสือเอี่ยม อธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยถึงการได้ลงพื้นที่ตรวจสอบสถานการณ์ราคาสินค้าอุปโภคบริโภค ที่โลตัส นอร์ธ ราชพฤกษ์ ปากเกร็ด จ.นนทบุรี ตามที่ได้รับมอบหมายจาก นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.พาณิชย์ โดยที่กรมการค้าภายในและพาณิชย์จังหวัด ได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ราคาสินค้าอย่างใกล้ชิด ทั้งห้างค้าปลีกและค้าส่ง ให้มีการปิดป้ายแสดงราคาชัดเจน การจัดโปรโมชันลดราคาสินค้า เพื่อแบ่งเบาภาระค่าครองชีพและทำให้เกิดความเป็นธรรมกับประชาชน โดยพบว่าห้างโลตัสสาขาดังกล่าว ได้นำสินค้าที่มีความจำเป็นต่อการดำรงชีพหลายรายการมาจัดรายการลดราคาสูงสุดถึง 67%

นอกจากนี้ ยังได้ติดตามสถานการณ์การจำหน่ายเนื้อไก่ ซึ่งมีการปรับราคาลดลง ส่วนราคาหมูเนื้อแดงพบว่า ราคาอยู่ที่ 130 บาท/กก. และจากการสำรวจภาพรวมตลาดของห้างค้าส่ง-ค้าปลีกก็อยู่ในช่วงราคา 102-130 บาท/กก. ซึ่งถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้และเป็นธรรมตามกลไกตลาด โดยกรมการค้าได้ดำเนินมาตรการเชิงรุกในการให้ผู้ประกอบการและห้างร้านแจ้งราคาส่งต้นทุนการรับซื้อจากซัพพลายเออร์และราคาขายปลีกสุกร เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภค ทั้งนี้ หากพบว่ามีการจำหนายในราคาที่ถูกผิดปกติ ทางกรมการค้าภายในจะประสานเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบ โดยภาพรวมราคาจำหน่ายเนื้อหมูในขณะนี้เปรียบเทียบกับช่วงเวลาก่อนหน้านี้ ถือว่าราคาไม่ได้ขยับ พร้อมย้ำว่ากรมการค้าภายใน จะกำกับดูแลราคาเนื้อหมูอย่างใกล้ชิด จะมีการมอนิเตอร์และขอเข้าไปดูรายละเอียดของการจำหน่าย

"เนื้อหมูราคาเฉลี่ยทั้งประเทศอยู่ราวๆ กิโลกรัมละ 130 บาท ซึ่งถือว่าเป็นราคาปกติ หากเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมาถือว่าราคาถูกลง แต่อยู่ในเกณฑ์ใกล้เคียงกัน ซึ่งทางห้างฯ ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี เพื่อดูแลไม่ให้เป็นภาระกับผู้บริโภค ขณะเดียวกันก็ต้องไม่บั่นทอนกำลังใจของผู้เลี้ยงสุกร" นายวัฒนศักย์ กล่าวและระบุต่อว่า ในส่วนของราคาไข่ไก่ ตอนนี้ถือว่าสถานการณ์คลี่คลายและมีแนวโน้มดีขึ้น เนื่องจากอากาศเริ่มเย็นลง ทำให้สถานการณ์ปรับเข้าสู่ภาวะปกติ มีไข่เบอร์ใหญ่มากขึ้น ซึ่งจะทำให้ราคาไม่ปรับมากไปกว่านี้


กรมการค้าภายใน สำรวจราคาหมูเนื้อแดงห้างใหญ่ Big C - Lotus's - Makro ยังเป็นไปตามกลไกตลาด

นายวัฒนศักย์ กล่าวว่า กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ยังคงเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด โดยได้ส่งสายตรวจออกไปสืบและเก็บราคาทุกวัน เช่นเดียวกับพาณิชย์จังหวัดก็ได้ทำหน้าที่ดังกล่าว เพื่อประมวลผลอย่างใกล้ชิด พร้อมกับส่งรถเคลื่อนที่ธงฟ้าราคาประหยัด ลงพื้นที่จัดจำหน่ายสินค้าราคาถูก เพื่อให้แน่ใจว่าสินค้าอุปโภคบริโภคมีราคาที่เป็นธรรม และไม่ส่งผลกระทบต่อค่าครองชีพของประชาชน ตลอดจนทำให้ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุดจากการบริโภคสินค้าอุปโภคบริโภคในราคาที่เหมาะสม พร้อมย้ำว่าการขึ้นราคาสินค้าจะเป็นหนทางสุดท้าย

สำหรับราคาหมูเนื้อแดง ณ วันที่ 9 ก.ค. 67 สำรวจพบว่า ในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล Big C: 102 บาท/กก. Makro: 109 บาท/กก. Betagro (แต่ละ Shop ราคาไม่เท่ากัน) 115 บาท/กก. Lotus's : 130/127 บาท/กก. GO Wholesale: 107 บาท/กก. Thai Foods: 107 บาท/กก. ภาคกลาง Big C: 102 บาท/กก. Makro: 109 บาท/กก. Betagro (แต่ละ Shop ราคาไม่เท่ากัน): 115 บาท/กก. Lotus's 130/127 บาท/กก. GO Wholesale: 107 บาท/กก. Thai Foods: 107 บาท/กก.

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ Big C: 102 บาท/กก. Makro: 109 บาท/กก. Betagro (แต่ละ Shop ราคาไม่เท่ากัน): 125-127 บาท/กก. Lotus's: 125/122 บาท/กก. Thai Foods: 117 บาท/กก. ภาคเหนือ Big C: 102 บาท Makro: 112-115 บาท Betagro 125/124 บาท/กก. GO Wholesale: 115 บาท/กก. Thai Foods: 113 บาท/กก. และภาคใต้ Big C: 102 บาท/กก. Makro: 119 บาท/กก. Betagro: 132/129 บาท/กก.

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง