TNN ฉาว! ซื้อ ขายตำแหน่ง-บัตร ว่อนสภาฯ "อาพัทธ์" ยอมรับบัตรจอดรถ VIP ใครก็อยากได้

TNN

การเมือง

ฉาว! ซื้อ ขายตำแหน่ง-บัตร ว่อนสภาฯ "อาพัทธ์" ยอมรับบัตรจอดรถ VIP ใครก็อยากได้

ฉาว! ซื้อ ขายตำแหน่ง-บัตร ว่อนสภาฯ อาพัทธ์ ยอมรับบัตรจอดรถ VIP ใครก็อยากได้

"อาพัทธ์" พร้อมสอบปมฉาว! ซื้อ ขาย "ตำแหน่ง-บัตร" ในสภาฯ ยอมรับบัตรจอดรถ VIP ใครก็อยากได้ โยนกมธ.แต่ละคณะสอบเอง

 เมื่อวันที่ 5 ก.ค.2567  ที่รัฐสภา นายอาพัทธ์ สุขะนันท์ เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ชี้แจงกรณีที่มีการซื้อขายตำแหน่งในกรรมาธิการฯ และบัตรจอดรถในสภาฯ ว่า ต้องแยกออกเป็น 2 ส่วน คือ กรณีการขอบัตรจอดรถ อยู่ในอำนาจหน้าที่ของสำนักรักษาความปลอดภัย ซึ่งมีกระบวนการกลั่นกรองดูคุณสมบัติที่จะสามารถออกบัตรจอดรถสีแดง หรือบัตรสีเขียว ซึ่งต้องเป็นไปตามระเบียบ และเชื่อว่าผู้ปฏิบัติงานมีความซื่อตรงอยู่ในกรอบระเบียบ แต่หากมีกรณีการร้องเรียนมีการกล่าวหาก็จะมีการสอบสวน และสอบข้อเท็จจริง ว่าจะเกี่ยวข้องกับใครบ้าง ซึ่งมีกรอบวินัยในการดำเนินการกับข้าราชการตามประมวลกฎหมายอยู่แล้ว 

ผู้สื่อข่าวถามว่า  จะมีการกำชับไปยังเจ้าหน้าที่ ให้เข้มงวดในการตรวจสอบการออกบัตรที่จอดรถ เพื่อปิดช่องโหว่ข้อกล่าวหา เลขาธิการสภาฯ กล่าวว่า อาจจะต้องทบทวนเรื่องของการออกบัตรแต่ตอนนี้ข้อเท็จจริงยังไม่ปรากฏชัดว่าเป็นการกระทำของใคร ยังเป็นข้อกล่าวหา ยังไม่มีกระบวนการสอบสวนข้อเท็จจริง ซึ่งตนในฐานะผู้บังคับบัญชาจะไปกล่าวหาผู้ใต้บังคับบัญชาไม่ได้ เพราะยังไม่มีหลักฐาน ตอนนี้ทุกคนถือเป็นผู้สุจริต แต่ทุกคนอยู่ในกรอบวินัยในการปฏิบัติหน้าที่ ถ้ามีข้อร้องเรียนมาจะต้องสอบและดำเนินการทาง วินัยหรือดำเนินการทางกฎหมายกับผู้เกี่ยวข้อง

"พูดตรงๆว่าสิทธิประโยชน์ในการเข้า-ออกอาคารเป็นเรื่องปกติ ของฝ่ายนิติบัญญัติที่อยากจะได้บัตรพิเศษก็เพื่อความสะดวก ในการปฏิบัติ ก็ต้องยอมรับว่าทุกคนอยากได้ส่วนนี้ และเชื่อว่าในกระบวนการกลั่นกรองก็มีความเข้มอยู่ เพราะในอดีตที่ผ่านมาก็เคยมีประเด็นเรื่องนี้ และเป็นข้อยุติสอบข้อเท็จจริงไป เขาก็เฝ้าระมัดระวังอยู่ในเรื่องนี้ เพราะทราบว่าเป็นเรื่องอ่อนไหวในสิทธิประโยชน์ ที่ต้องตอบให้ได้ ว่าความแตกต่างของคนที่ได้รับบัตรในลักษณะแบบนั้นมีสิทธิ์อย่างไรบ้าง ก็เดี๋ยวจะกำชับไปเพื่อให้เขากลั่นกรองให้รอบคอบ" นายอาพัทธ์ กล่าว

เมื่อถามว่าปัญหาการแต่งตั้งบุคคลในกรรมาธิการนั้น นายอาพัทธ์ กล่าวว่า คณะกรรมาธิการสภามีบทรองรับตามรัฐธรรมนูญ การปฏิบัติหน้าที่ต้องเป็นไปตามกรอบของรัฐธรรมนูญ และการปฎิบัติงานยังมีกรอบจริยธรรมตามประมวลจริยธรรมของสส.และกรรมาธิการ ซึ่งรวมถึงการดูแลผู้ปฏิบัติงานในกรรมาธิการ ที่จะต้องดูแลให้อยู่ในกรอบตามที่กำหนดไว้ ดังนั้นการแต่งตั้งใคร ถือเป็นดุลยพินิจของกรรมาธิการ เชื่อว่ากรรมาธิการแต่ละคณะตั้งคนขึ้นมาทำงานด้วยความสุจริต และ การตรวจสอบก็เป็นดุลยพินิจของกรรมาธิการ ทางสำนักงานเลขาธิการสภาฯก็เสนอออกคำสั่งแต่งตั้งตามคณะกรรมาธิการแต่ละคณะเสนอมา และหากมีกรณีการซื้อขายตำแหน่งหากไปเกี่ยวข้องกับกรรมาธิการ ก็เชื่อว่ากรรมาธิการแต่ละคณะอาจจะมีการสอบสวน และหาข้อเท็จจริง

ซึ่งคณะกรรมาธิการมีถึง 35 คณะ และตำแหน่งต่างๆก็มีจำนวนมากพอสมควร จึงขอเรียนว่าเป็นดุลยพินิจของคณะกรรมาธิการแต่ละคณะ เชื่อว่าในทางปฏิบัติมีกระบวนการ กลั่นกรองในการทำงานเพราะเป็นองค์กรในระดับนิติบัญญัติ ดังนั้นหากมีกรณีการร้องเรียนในกรรมาธิการใดก็เป็นดุลยพินิจให้มีการตรวจสอบในเรื่องนั้น ซึ่งฝ่ายประจำจะตรวจสอบแค่ในเบื้องต้น ตามที่กรรมาธิการเสนอมา แต่ในเชิงลึกก็ต้อง เคารพในดุลยพินิจของแต่ละกรรมาธิการที่เสนอมา ซึ่งหากเสนอมาแล้วจะไปบอกว่าบุคคลที่เสนอมาไม่เหมาะสมเราคงไม่กล้าก้าวก่าย

"ส่วนเรื่องวุฒิการศึกษาก็ดูแค่เบื้องต้นในเอกสารที่มีการรับรองมา ซึ่งจะแตกต่างกับกรณีของข้าราชการ ที่จะมีความเข้มข้น โดยก่อนแต่งตั้งจะมีการเช็คประวัติอาชญากรรม และตรวจสอบย้อนหลัง แต่กรณีของกรรมาธิการเราต้องเคารพ เว้นแต่ทางกรรมาธิการขอมาให้ทางสำนักงานตรวจสอบเพื่อยกมาตรฐานตรงนี้ แต่เจ้าภาพหลักในการพิจารณาปรับแก้ระเบียบในเรื่องนี้คือคณะกรรมาธิการกิจการสภาผู้แทนราษฎร" เลขาธิการสภาฯ กล่าว

ข่าวแนะนำ