TNN นายกฯ ลงพื้นที่ตรวจโครงการ พัฒนาคู คลอง บำบัดน้ำเสีย ในเกาะรัตนโกสินทร์ฯ

TNN

การเมือง

นายกฯ ลงพื้นที่ตรวจโครงการ พัฒนาคู คลอง บำบัดน้ำเสีย ในเกาะรัตนโกสินทร์ฯ

นายกฯ ลงพื้นที่ตรวจโครงการ พัฒนาคู คลอง บำบัดน้ำเสีย ในเกาะรัตนโกสินทร์ฯ

นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี และคณะตรวจติดตามโครงการพัฒนาคู คลอง ในเกาะรัตนโกสินทร์ฯ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

นายกฯ ลงพื้นที่ตรวจโครงการ พัฒนาคู คลอง บำบัดน้ำเสีย ในเกาะรัตนโกสินทร์ฯ

นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี และคณะตรวจติดตามโครงการพัฒนาคู คลอง ในเกาะรัตนโกสินทร์ฯ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ณ บริเวณสะพาน 6 คลองคูเมืองเดิม หลังกระทรวงกลาโหม ถนนสนามไชย เขตพระนคร กรุงเทพฯ 

นายกฯ ลงพื้นที่ตรวจโครงการ พัฒนาคู คลอง บำบัดน้ำเสีย ในเกาะรัตนโกสินทร์ฯ

นายกฯ ลงพื้นที่ตรวจโครงการ พัฒนาคู คลอง บำบัดน้ำเสีย ในเกาะรัตนโกสินทร์ฯ

ระหว่างติดตามโครงการพัฒนาคู คลอง ในเกาะรัตนโกสินทร์ฯ นายกรัฐมนตรี และคณะได้ลงพื้นที่ รับฟังบรรยายและเยี่ยมชมการสาธิตการทำงานขอเครื่องบำบัดน้ำเสียและบีบอัดตะกอนเลน , เดินตรวจเยี่ยมการพัฒนาคลองหลอดวัดราชบพิธ ไปยังถนนเฟื่องนคร และร่วมกิจกรรมทาสี บริเวณสะพาน 6 หลังสวนสราญรมย์

นายกฯ ลงพื้นที่ตรวจโครงการ พัฒนาคู คลอง บำบัดน้ำเสีย ในเกาะรัตนโกสินทร์ฯ

นายกฯ ลงพื้นที่ตรวจโครงการ พัฒนาคู คลอง บำบัดน้ำเสีย ในเกาะรัตนโกสินทร์ฯ

ซึ่งเครื่องบำบัดน้ำเสียและบีบอัดตะกอนเลน เป็นนวัตกรรมใหม่จากประเทศสวิสเซอร์แลนด์ ที่จะเข้ามาช่วยแก้ปัญหาเปลี่ยนน้ำเสียให้เป็นน้ำใสและช่วยในเรื่องการรักษาสิ่งแวดล้อมเพราะไม่ต้องใช้รถขนส่งจำนวนมากให้เกิดมลพิษแก่สิ่งแวดล้อม จากที่เมื่อก่อนจะพบว่าการนำโคลนและตะกอนเลนทั้งหมดมีมากถึง 130 คิว/ช.ม. ใช้รถนำไปทิ้งถึง 26 คัน 

นายกฯ ลงพื้นที่ตรวจโครงการ พัฒนาคู คลอง บำบัดน้ำเสีย ในเกาะรัตนโกสินทร์ฯ

นายกฯ ลงพื้นที่ตรวจโครงการ พัฒนาคู คลอง บำบัดน้ำเสีย ในเกาะรัตนโกสินทร์ฯ

แต่ถ้าผ่านเครื่องบีบอัดตะกอนเลนทั้ง 4 ตู้ จะเหลือตะกอนเลนแห้งเพียง 10 คิวแห้ง ใช้รถนำไปทิ้งเพียง 2 คัน และตะกอนเลนที่ได้จะแห้งทำให้ไม่มีน้ำที่จะไหลลงเปรอะเปื้อนถนนขณะนำไปทิ้ง และที่สำคัญน้ำที่เหลือจากการนำไปบีบอัดก็จะถูกบำบัดให้ใสสะอาดกลับคืนสู่คูคลองดังเดิม(เมื่อวันที่ 4 ก.ค.67)

นายกฯ ลงพื้นที่ตรวจโครงการ พัฒนาคู คลอง บำบัดน้ำเสีย ในเกาะรัตนโกสินทร์ฯ

นายกฯ ลงพื้นที่ตรวจโครงการ พัฒนาคู คลอง บำบัดน้ำเสีย ในเกาะรัตนโกสินทร์ฯ

ภาพโดย: ธนาชัย ประมาณพาณิชย์
อัลบัมรูปภาพ 19ภาพ

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง