TNN “เศรษฐา” หารือนายกรัฐมนตรีลาว ยืนยันความร่วมมือแก้ปัญหายาเสพติดตามแนวชายแดน

TNN

การเมือง

“เศรษฐา” หารือนายกรัฐมนตรีลาว ยืนยันความร่วมมือแก้ปัญหายาเสพติดตามแนวชายแดน

“เศรษฐา” หารือนายกรัฐมนตรีลาว ยืนยันความร่วมมือแก้ปัญหายาเสพติดตามแนวชายแดน

“เศรษฐา” หารือนายกรัฐมนตรีลาว กระชับความสัมพันธ์ทวิภาคี ยืนยันความร่วมมือเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดตามแนวชายแดน

วันนี้ (3 กรกฎาคม 2567) ณ ห้องทำงานนายกรัฐมนตรี ชั้น 2 ตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ได้หารือทางโทรศัพท์กับ นายสอนไซ สีพันดอน (H.E. Sonexay Siphandone) นายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เพื่อกระชับความสัมพันธ์ทวิภาคีระหว่างกัน โดยเมื่อเสร็จสิ้นการหารือ 


นายชัย วัชรงค์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยสาระสำคัญจากการหารือ ดังนี้ นายกรัฐมนตรีหวังว่าจะได้ให้การต้อนรับนายกรัฐมนตรีลาวที่ประเทศไทยในเร็ววันนี้ เชื่อว่าความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกันของทั้งสองฝ่ายจะส่งเสริมความร่วมมือ เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหา และนำความสุขมาสู่ประชาชนของทั้งสองประเทศได้มากขึ้น ทั้งนี้ ต่อปัญหายาเสพติด นายกรัฐมนตรีขอบคุณรัฐบาล สปป. ลาว ที่ให้ความร่วมมืออย่างดียิ่ง 


นายกรัฐมนตรีลาวชื่นชมนายกรัฐมนตรีที่มีบทบาทแข็งขันในการแก้ไขปัญหายาเสพติดในภูมิภาค เชื่อมั่นในศักยภาพการทำงานของรัฐบาลไทย และพร้อมจะสนับสนุนทุกกลไกเพื่อประโยชน์ร่วมกันของภูมิภาค


นายกรัฐมนตรีได้กล่าวถึง 4 ด้านที่ จะทำให้ทั้งสองฝ่ายเกิดความร่วมมือที่ใกล้ชิดกันมากขึ้น ได้แก่ 1. การประสานงานด้านการข่าว อาจตั้งเป้าหมายร่วมกันให้มีการร่วมลาดตระเวนบ่อยครั้งยิ่งขึ้นในพื้นที่เสี่ยง 2. การเสริมสร้างขีดความสามารถ ฝ่ายไทยพร้อมให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่ โดยเฉพาะด้านการสืบสวนและการขยายผลการจับกุม 3. การแก้ไขปัญหาในระยะยาว ส่งเสริมการพัฒนาอาชีพและความเป็นอยู่ให้ประชาชนห่างไกลยาเสพติด โดยรัฐบาลไทยได้ให้การสนับสนุนงบประมาณแก่โครงการพัฒนาทางเลือกของ UNODC เพื่อปลูกกาแฟแทนการปลูกฝิ่นในแขวงหัวพัน 


และ 4. ความร่วมมือระดับพื้นที่ โดยขอให้หน่วยงานสองฝ่ายทำงานร่วมกัน อย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระดับพื้นที่ ทั้งระหว่างจังหวัดและ แขวงที่มีชายแดนติดกัน รวมทั้งหน่วยงานความมั่นคงและกองกำลัง ของสองฝ่ายในพื้นที่ชายแดน ซึ่งนายกรัฐมนตรีลาวพร้อมให้ความร่วมมืออย่างดีกับฝ่ายไทย


โอกาสนี้ นายกรัฐมนตรีได้กล่าวว่าขอให้ทั้งสองฝ่ายมีความร่วมมือกันโดยใช้กลไกในพื้นที่โดยพร้อมให้ ป.ป.ส. ของไทยเป็นหลักในการจัดการประชุมหน่วยงานในพื้นที่ชายแดนของทั้งสองฝ่ายเพื่อกำหนดแนวทางความร่วมมือให้ใกล้ชิดยิ่งขึ้นต่อไป
ภาพจาก รัฐบาลไทย


ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง