TNN เปิดประวัติ พล.ต.ท. คำรณวิทย์ ธูปกระจ่าง

TNN

การเมือง

เปิดประวัติ พล.ต.ท. คำรณวิทย์ ธูปกระจ่าง

เปิดประวัติ พล.ต.ท. คำรณวิทย์ ธูปกระจ่าง

เจาะลึกชีวิตและผลงานของ พล.ต.ท. คำรณวิทย์ ธูปกระจ่าง อดีตผู้บัญชาการตำรวจนครบาล ผู้มีบทบาทโดดเด่นทั้งในวงการตำรวจ การแพทย์แผนไทย และการศึกษา

พลตำรวจโท คำรณวิทย์ ธูปกระจ่าง เป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงในวงการตำรวจไทย โดยเฉพาะในตำแหน่งผู้บัญชาการตำรวจนครบาล เขามีประวัติการทำงานที่โดดเด่นและน่าสนใจ รวมถึงมีบทบาทในสังคมหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็นงานราชการ งานด้านการแพทย์แผนไทย และงานด้านการศึกษา บทความนี้จะวิเคราะห์ถึงประวัติ ผลงาน และบทบาทของเขาในแง่มุมต่างๆ


ประวัติการศึกษาและอาชีพ

พล.ต.ท. คำรณวิทย์ เกิดเมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2497 ที่จังหวัดปทุมธานี เขาสำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายร้อยตำรวจ รุ่นที่ 30 ในปี 2520 และเริ่มรับราชการในกองบัญชาการตำรวจนครบาล จากนั้นก้าวหน้าในสายงานจนดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการตำรวจนครบาลในที่สุด เส้นทางอาชีพของเขาแสดงให้เห็นถึงความสามารถและศักยภาพในการทำงานที่โดดเด่น จนได้รับความไว้วางใจให้ขึ้นสู่ตำแหน่งสำคัญ


บทบาทในงานด้านการแพทย์แผนไทย

นอกจากงานในวงการตำรวจแล้ว พล.ต.ท. คำรณวิทย์ ยังมีบทบาทสำคัญในด้านการแพทย์แผนไทยอีกด้วย เขาเป็นหมอพื้นบ้านด้านการแพทย์แผนไทยของมูลนิธิมงคล-จงกล ธูปกระจ่าง โดยได้รับการรับรองตามระเบียบของกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 


นอกจากนี้เขายังจัดตั้งคลินิกการแพทย์แผนไทยในจังหวัดปทุมธานีอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งเป็นอีกทางเลือกสำคัญให้ประชาชนดูแลสุขภาพควบคู่กับการแพทย์แผนปัจจุบัน และในปี 2562 เขายังได้รับอนุญาตให้สามารถสั่งจ่ายยาที่มีกัญชาปรุงผสมให้ผู้ป่วยได้อย่างถูกกฎหมายอีกด้วย


การอุทิศตนเพื่อการศึกษาและเยาวชน

พล.ต.ท. คำรณวิทย์ ยังอุทิศตนเพื่อการพัฒนาการศึกษาและเยาวชนอีกด้วย เขามีผลงานสนับสนุนการจัดสวัสดิการและสวัสดิภาพแก่ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนนักศึกษาในทุกระดับ ทั้งการมอบทุนการศึกษา ส่งเสริมสื่อการเรียนการสอน และพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีทางการศึกษา เพื่อประโยชน์ของผู้เรียนโดยตรง


นอกจากนี้เขายังมีความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีในหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็นการลงนามความร่วมมือจัดการศึกษาระบบธนาคารหน่วยกิต การพัฒนาครูและบุคลากร การสร้างเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา วิจัย และพัฒนานวัตกรรม รวมถึงการสนับสนุนด้านสุขภาพในช่วงสถานการณ์โควิด-19 โดยเข้าร่วมจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม


เกียรติประวัติและความสำเร็จ

จากความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ และผลงานด้านสุขภาพ การแพทย์แผนไทย และการศึกษาอันโดดเด่นและเป็นที่ประจักษ์ ส่งผลให้ พล.ต.ท. คำรณวิทย์ ได้รับการประกาศเกียรติคุณมากมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ที่มอบปริญญาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (การแพทย์แผนไทยประยุกต์) เพื่อเชิดชูเกียรติแก่เขา


ภาพ : พลตำรวจโท คำรณวิทย์ ธูปกระจ่าง https://oreg.rmutt.ac.th/?wpfb_dl=2035

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง