TNN ครม. สัญจรโคราช จับตาที่ประชุมเคาะร่างพ.ร.บ. งบฯ ใช้ใน "โครงการเงินดิจิทัล"

TNN

การเมือง

ครม. สัญจรโคราช จับตาที่ประชุมเคาะร่างพ.ร.บ. งบฯ ใช้ใน "โครงการเงินดิจิทัล"

ครม. สัญจรโคราช จับตาที่ประชุมเคาะร่างพ.ร.บ. งบฯ ใช้ใน โครงการเงินดิจิทัล

จับตาประชุมครม. สัญจรโคราช เตรียมเสนอร่างพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมฯ ปี 67 ใช้ในโครงการ “เงินดิจิทัล”

ในการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ จังหวัด นครราชสีมา วันที่ 2 กรกฎาคม 2567 สำนักงบประมาณ เตรียมเสนอที่ประชุมครม. พิจารณาเห็นชอบข้อเสนอ ร่างพระราชบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 กรอบวงเงิน 122,000 ล้านบาท เพื่อใช้เป็นแหล่งเงินสำหรับดำเนิน สำหรับการจัดทำร่างพระราชบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ


จากนั้นจึงนำเสนอสภาผู้แทนราษฎร พิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 วาระที่ 1 ในช่วงระหว่างวันที่ 17 กรกฎาคม 2567 - 18 กรกฎาคม 2567 และ วาระที่ 2 - 3 ในช่วงระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม 2567 - 1 สิงหาคม 2567 และขั้นตอนการพิจารณาของวุฒิสภา วันที่ 6 สิงหาคม 2567 ก่อนที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี จะนำร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายเพื่อประกาศบังคับใช้เป็นกฎหมายต่อไป ในวันที่ 13 สิงหาคม 2567 


สำหรับวงเงินงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2567 จำนวน 122,000 ล้านบาท เมื่อรวมกับงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จํานวน 3,480,000 ล้านบาท รวมเป็นวงเงินทั้งสิ้น 3,602,000 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ.


สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล จำนวน 142 ประเด็น ตามนโยบายระยะสั้น การสร้างรายได้ นโยบายติมเงินดิจิทัลวอลเล็ตวงเงินรวมทั้งสิ้น 122,000 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน 100% ของวงเงินงบประมาณ จำแนกตามยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ ได้ดำเนินการภายใต้ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ พ.ศ. 2567


ด้านนางรัดเกล้า อินทวงศ์ สุวรรณคีรี รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ยังเปิดเผยด้วยว่า  นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี เตรียมนำทีมครม.สวมใส่ผ้าไหมพื้นเรียบสีทองและผ้าไหมมัดหมี่หางกระรอกประยุกต์สีทอง ร่วมการประชุมครม.นครราชสีมา โดยจ.นครราชสีมา มีนโยบายการพัฒนาและส่งเสริมให้ใช้ผ้าลายเอกลักษณ์ประจำ จังหวัด  จึงประชุมระดมความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนเพื่อค้นหาภูมิปัญญาผ้าทอพื้นถิ่นของจังหวัด และมติให้ "ผ้าหางกระรอก" เป็นผ้าเอกลักษณ์ประจำ จ.นครราชสีมา โดยผ้าไหมพื้นเรียบสีทองและผ้าไหมมัดหมี่หางกระรอกประยุกต์สีทองให้ครม.สวมใส่ ส่วนผ้าไหมมัดหมี่หางกระรอกสีชมพูกะปิ สำหรับผู้เข้าร่วมประชุม ครม.สวมใส่


ทั้งนี้ในช่วงเย็นวันที่ 1 ก.ค. 2567 ช่วงงานเลี้ยงรับรอง นายกรัฐมนตรี และครม.จะสวมใส่เสื้อแขนสั้นลำลองลายโคราชโมโนแกรม 1 ใน soft power ของจังหวัด ซึ่งลวดลายโคราชโมโนแกรมนี้  สื่อถึง จ.นครราชสีมา โดยมีรูปแมวโคราชสัตว์ประจำ จ.นครราชสีมา รูปส่วนบนของแปลนผังพื้นอนุสาวรีย์ย่าโมหันทางทิศตะวันตก ผัดหมี่โคราช ปราสาทหินพิมาย ประตูชุมพล และดอกสาธร ประกอบรวมกันเป็นคำว่าโคราช KORAT


ภาพจาก: Getty Images 

ข่าวแนะนำ