TNN วปอ.บอ.รุ่นแรก บุกอีสาน 5 จังหวัด ผลักดันสินค้าท้องถิ่นสู่สากล

TNN

การเมือง

วปอ.บอ.รุ่นแรก บุกอีสาน 5 จังหวัด ผลักดันสินค้าท้องถิ่นสู่สากล

วปอ.บอ.รุ่นแรก บุกอีสาน 5 จังหวัด ผลักดันสินค้าท้องถิ่นสู่สากล

วปอ.บอ.รุ่นแรก ลงพื้นที่อีสาน 5 จังหวัด รับฟังปัญหา - ผลักดันสินค้าท้องถิ่นสู่สากล

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2567 นางรัดเกล้า อินทวงศ์ สุวรรณคีรี รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยถึงกำหนดการเดินทางครั้งที่ 2 ของนักศึกษาหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรสำหรับผู้บริหารในอนาคต (วปอ.บอ.) รุ่นที่ 1 โดยจะใช้เวลา 5 วัน ตั้งแต่วันที่ 24-28 มิ.ย. เยือน 5 จังหวัดภาคอีสาน ได้แก่ เลย อุดรธานี บึงกาฬ หนองคาย และนครราชสีมา  


วปอ.บอ.รุ่นแรก บุกอีสาน 5 จังหวัด ผลักดันสินค้าท้องถิ่นสู่สากล


การลงพื้นที่ครั้งนี้มุ่งเน้นรับฟังปัญหาในพื้นที่อย่างรอบด้าน ทั้งผลกระทบจากแผนการสร้างเขื่อนชนะคามของลาวที่กระทบต่อชาวประมงไทยตามแนวฝั่งโขง และเรียนรู้ศักยภาพการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่มีต่อจังหวัดเลย พร้อมทั้งได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ถึง 2 ฉบับกับ 5 หน่วยงานในจังหวัดบึงกาฬและหนองคาย เพื่อบูรณาการความร่วมมือในการขับเคลื่อนสินค้าและบริการท้องถิ่นสู่เวทีโลก


นางสาวธนนนท์ นิรามิษ ประธานฝ่ายพัฒนาสังคม CSR นักศึกษาหลักสูตร วปอ.บอ. ระบุว่า นักศึกษาจะร่วมให้คำปรึกษาเพื่อพัฒนาสินค้าและบริการท้องถิ่นของจังหวัดบึงกาฬที่ประสบปัญหาด้านรายได้ให้เป็นที่รู้จักทั้งในระดับประเทศและนานาชาติ ส่งเสริมซอฟต์พาวเวอร์ของไทย รวมถึงขยายช่องทางการค้าและการท่องเที่ยวร่วมกัน


วปอ.บอ.รุ่นแรก บุกอีสาน 5 จังหวัด ผลักดันสินค้าท้องถิ่นสู่สากล"คณะนักศึกษายังมีกำหนดการอีก 2 วัน ไปยังหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขง ศึกษาการบริหารจัดการน้ำ การรักษาความมั่นคงตามพื้นที่ชายแดน และจะลงนาม MOU อีก 1 ฉบับเพื่อร่วมผลักดันอุตสาหกรรมลุ่มแม่น้ำโขงสู่สากลกับหน่วยงานใน จ.หนองคายและอุดรธานี ซึ่งก่อนหน้านี้ก็ได้มีการลงนามในลักษณะเดียวกันที่สุโขทัยและตากไปแล้ว" นางรัดเกล้า กล่าวและชี้ว่า หลักสูตร วปอ.บอ. นี้เป็นการรวมตัวของผู้นำแห่งอนาคตที่ต้องการร่วมกันสร้างสรรค์และพัฒนาประเทศไทยให้ดีขึ้น จึงอัดแน่นเนื้อหาสาระและกิจกรรมเพื่อสังคมในทุกครั้งของการลงพื้นที่


วปอ.บอ.รุ่นแรก บุกอีสาน 5 จังหวัด ผลักดันสินค้าท้องถิ่นสู่สากล

วปอ.บอ.รุ่นแรก บุกอีสาน 5 จังหวัด ผลักดันสินค้าท้องถิ่นสู่สากล

ข่าวแนะนำ