TNN เลือกสว. ระดับประเทศ "กกต." เผยล่าช้ากว่าแผน คาดแล้วเสร็จราว 2 ทุ่มคืนนี้

TNN

การเมือง

เลือกสว. ระดับประเทศ "กกต." เผยล่าช้ากว่าแผน คาดแล้วเสร็จราว 2 ทุ่มคืนนี้

เลือกสว. ระดับประเทศ กกต. เผยล่าช้ากว่าแผน คาดแล้วเสร็จราว 2 ทุ่มคืนนี้

เลือกสว. ระดับประเทศ กกต. แจงล่าช้ากว่าแผนงานที่กำหนดไว้ คาดแล้วเสร็จราว 2 ทุ่มคืนนี้ เนื่องจาก กกต.ต้องดำเนินการให้เกิดความรอบคอบ

นายแสวง บุญมี เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง ในฐานะผู้อำนวยการเลือกสมาชิกวุฒิสภา (สว.) ระดับประเทศ คาดการเลือก สว.จะดำเนินการเสร็จสิ้นภายในเวลา 20.00 น.ถึงแม้การเลือกรอบแรกจากผู้สมัคร 2,989 คน ให้เหลือ 800 คนจะดำเนินการเสร็จในเวลาประมาณ 14.00 น. ซึ่งล่าช้ากว่าแผนงานที่กำหนดไว้ เนื่องจาก กกต.ต้องดำเนินการให้เกิดความรอบคอบ


"การเลือกต่อไปในรอบไขว้จะมีจำนวนผู้สมัครน้อยลง น่าจะดำเนินการเสร็จราวสองทุ่ม" นายแสวง กล่าว


โดยการดำเนินกระบวนการตั้งแต่เช้าที่เปิดให้ผู้สมัครฯ จำนวน 2,995 คนลงทะเบียน แต่มีผู้ที่ไม่มา 6 คน ทำให้เหลือผู้สมัครฯ จำนวน 2,989 คน ซึ่งได้รับความร่วมมืออย่างดีจากทุกภาคส่วน ทำให้ภาพรวมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ส่วนการทักท้วงของผู้สมัครฯ นั้นเกิดขึ้นภายหลังจากรับคะแนนเสร็จแล้ว ซึ่ง กกต.ได้ทำบันทึก และมอบเอกสารให้ผู้สมัครฯ คนดังกล่าวสามารถไปใช้สิทธิ์ร้องต่อศาลได้


กรณีที่มีการทักท้วงเกี่ยวกับภาพวงจรปิดไม่ต่อเนื่องนั้นเป็นปัญหาทางเทคนิค ซึ่งจะตัดภาพออกมาให้บุคคลภายนอกได้เห็นบรรยากาศเท่านั้น ส่วนภายในมีการบันทึกหลักฐานต่อเนื่อง เพื่อที่ผ่านมาได้นำไปใช้ในการชี้แจงต่อศาล ภาพเหตุการณ์ที่บันทึกไว้จะเป็นการคุ้มครองเจ้าหน้าที่และผู้สมัครฯ


ส่วนเรื่องที่มีผู้สมัครฯ แต่งกายคล้ายกันนั้นเคยเกิดขึ้นตั้งแต่วันรับสมัครแล้ว แต่การดำเนินคดีว่าฮั้วกันหรือไม่ ต้องมีหลักฐาน เช่น การจ่ายเงิน หรือการจัดเลี้ยง ซึ่งขณะนี้ กกต.ได้ตามเก็บข้อมูลจากโรงแรมที่ผู้สมัครฯ ไปพักราว 20 แห่ง


"ถึงแม้จะมีการประกาศรับรองไปแล้วแต่มีหลักฐานการกระทำความผิดในภายหลัง คนที่เป็น สว.ก็ต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ คนที่เป็นสำรองก็ต้องถูกลบชื่อออก" นายแสวง กล่าว

ข่าวแนะนำ