TNN กกต. รวบรวมข้อเท็จจริง-พยานหลักฐาน พร้อมดำเนินคดีหลังมีกระแสบล็อกโหวตเลือกสว.

TNN

การเมือง

กกต. รวบรวมข้อเท็จจริง-พยานหลักฐาน พร้อมดำเนินคดีหลังมีกระแสบล็อกโหวตเลือกสว.

กกต. รวบรวมข้อเท็จจริง-พยานหลักฐาน พร้อมดำเนินคดีหลังมีกระแสบล็อกโหวตเลือกสว.

กกต. รวบรวมข้อเท็จจริง-พยานหลักฐาน พร้อมดำเนินคดีผู้สมัครสว. ที่ทำผิดกฎหมาย .หลังมีกระแสบล็อกโหวตเลือกสว.

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้เผยแพร่เอกสารข่าว ระบุว่า ตามที่ปรากฏกระแสข่าวทางสื่อสารมวลชน ว่า มีกลุ่มบุคคลผู้สมัคร สว. ได้รวมตัวกันในพื้นที่กรุงเทพมหานคร, จังหวัดนนทบุรี, จังหวัดสมุทรปราการ, จังหวัดปทุมธานี และจังหวัดอื่น ๆ เพื่อจัดกิจกรรมให้ ผู้สมัคร สว. มารวมตัวกัน ณ สถานที่นัดหมาย เพื่อให้ผู้สมัคร สว. มีการแลกเปลี่ยนคะแนน กำหนดบุคคลในกลุ่มของผู้สมัคร สว. ให้เป็นผู้ทำหน้าที่เลือกบุคคลในกลุ่มต่าง ๆ ที่กำหนดให้ได้รับการเลือกเป็น สว. และได้มีการจูงใจให้ผู้มีสิทธิเลือก สว. ให้ลงคะแนนหรือไม่ลงคะแนนให้แก่ผู้สมัครผู้หนึ่งผู้ใด (บล็อกโหวต) หรือชี้นำให้บุคคลในกลุ่มของผู้สมัคร สว. เลือกหรือไม่เลือกผู้หนึ่งผู้ใด นั้น


กกต. ได้รับทราบข้อมูลในการจัดกิจกรรมดังกล่าวมาก่อนหน้านี้แล้ว จึงได้สั่งการให้ชุดการข่าว, ชุดเคลื่อนที่เร็ว, ผู้ตรวจการเลือกตั้ง และพนักงานสืบสวนของทุกจังหวัด  ลงพื้นที่ที่ใช้ในการจัดกิจกรรมตามที่ได้รับแจ้งเบาะแสโดยดำเนินการก่อนที่มีการจัดให้มีการเลือก สว. ระดับอำเภอ, ระดับจังหวัด และระดับประเทศ  บัดนี้ ได้รวบรวมข้อเท็จจริงและพยานหลักฐาน พร้อมที่จะดำเนินการตามกฎหมายแก่ผู้กระทำความผิดไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว


หากผู้ใดมีข้อมูลหรือเบาะแสชี้ชัดว่า มีผู้สมัคร สว. ผู้หนึ่งผู้ใด หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง กระทำการอันเป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย สามารถแจ้งข้อมูลดังกล่าวมายัง กกต. เพื่อที่จะดำเนินการตามกฎหมาย ต่อไปภาพจาก TNN ONLINE

ข่าวแนะนำ