TNN เปิดรายละเอียด ศาลอาญาแถลงรับฟ้อง ‘ทักษิณ’ ในคดีมาตรา 112

TNN

การเมือง

เปิดรายละเอียด ศาลอาญาแถลงรับฟ้อง ‘ทักษิณ’ ในคดีมาตรา 112

เปิดรายละเอียด ศาลอาญาแถลงรับฟ้อง ‘ทักษิณ’ ในคดีมาตรา 112

เปิดรายละเอียด ศาลอาญาแถลงรับฟ้อง ‘ทักษิณ’ ในคดีมาตรา 112 เตรียมเข้าสู่กระบวนการพิจารณาศาล

วันนี้ (18 มิ.ย. 67) นายประยุทธ เพชรคุณ โฆษกสำนักงานอัยการสูงสุด เปิดเผยว่า ตามที่งานโฆษกสำนักงานอัยการสูงสุด แถลงเมื่อวันที่ 29 พ.ค.67 ว่า นายอำนาจ เจตน์เจริญรักษ์ อัยการสูงสุด มีคำสั่งฟ้องนายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ฐานร่วมกันหมิ่นประมาทดูหมิ่น หรือแสดงความอาฆาตมาดร้ายพระมหากษัตริย์ พระราชินี รัชทายาท หรือผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ และร่วมกันนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ใด ๆ อันเป็นความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงแห่งราชอาณาจักร 


เปิดรายละเอียด ศาลอาญาแถลงรับฟ้อง ‘ทักษิณ’ ในคดีมาตรา 112


ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 83, 112 คำสั่งของคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน ฉบับที่ 41 วันที่ 21 ต.ค. 2519 ข้อ 1 พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 มาตรา 3, 14 พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 มาตรา 8 นั้น


ล่าสุดวันนี้ นายวิพุธ บุญประสาท อัยการพิเศษฝ่ายคดีอาญา 8 ในฐานะหัวหน้าพนักงานอัยการที่ได้รับมอบหมายจากอัยการสูงสุด ให้เป็นผู้รับผิดชอบคดี ได้ส่งฟ้องนายทักษิณ ชินวัตร ต่อศาลอาญาตามข้อกล่าวหาดังกล่าวข้างต้นเรียบร้อยแล้ว โดยศาลประทับรับฟ้องไว้ตามหมายเลขคดีดำ ที่ อ.1860/2567


ซึ่งบัดนี้ คดีได้เข้าสู่กระบวนการพิจารณาของศาลอาญาแล้ว หากมีผลคืบหน้าทางคดี สำนักงานอัยการสูงสุดจะแจ้งให้ทราบต่อไป


ภาพจากAFP 

ข่าวแนะนำ