TNN ประมวลภาพเลือก สว. กทม. ก่อนเข้าสู่การเลือกระดับประเทศ 26 มิ.ย. นี้

TNN

การเมือง

ประมวลภาพเลือก สว. กทม. ก่อนเข้าสู่การเลือกระดับประเทศ 26 มิ.ย. นี้

ประมวลภาพเลือก สว. กทม. ก่อนเข้าสู่การเลือกระดับประเทศ 26 มิ.ย. นี้

ผู้สมัคร สว.ของ 20 กลุ่มสาขาอาชีพเดินทางมาเพื่อรอเข้าเลือกสมาชิกวุฒิสภา ระดับจังหวัดของกรุงเทพมหานคร

ประมวลภาพเลือก สว. กทม. ก่อนเข้าสู่การเลือกระดับประเทศ 26 มิ.ย. นี้

เวลา 8.00 ผู้สมัคร สว.ของ 20 กลุ่มสาขาอาชีพเดินทางมาเพื่อรอเข้าเลือกสมาชิกวุฒิสภา ระดับจังหวัดของกรุงเทพมหานคร โดยจัดเป็นหนึ่งกลุ่ม จะใช้หนึ่งห้อง ซึ่งจะเป็นห้องใช้เลือกกันเองในรอบแรก

ประมวลภาพเลือก สว. กทม. ก่อนเข้าสู่การเลือกระดับประเทศ 26 มิ.ย. นี้

ประมวลภาพเลือก สว. กทม. ก่อนเข้าสู่การเลือกระดับประเทศ 26 มิ.ย. นี้

ก่อนที่ เวลา 11.30 น. นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เดินทางมาถึงสถานที่เลือกสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) กรุงเทพมหานคร โดยเดินขึ้นมายังบริเวณชั้น 2 ก่อนเข้าไปสังเกตการณ์ภายในห้องประชุม 203 ซึ่งเป็นห้องเลือก ส.ว. กลุ่ม 15 กลุ่มผู้สูงอายุคนพิการหรือทุพพลภาพ กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มอัตลักษณ์อื่น ซึ่งอยู่ระหว่างการนับคะแนน 

ประมวลภาพเลือก สว. กทม. ก่อนเข้าสู่การเลือกระดับประเทศ 26 มิ.ย. นี้

ประมวลภาพเลือก สว. กทม. ก่อนเข้าสู่การเลือกระดับประเทศ 26 มิ.ย. นี้

ซึ่งนายอิทธิพรเดินเข้ามายังภายในห้องศูนย์อำนวยการเวทีกลาง เพื่อสังเกตการณ์การถ่ายทอดสดของแต่ละห้องผ่านจอโปรเจ็กเตอร์ขนาดใหญ่

ประมวลภาพเลือก สว. กทม. ก่อนเข้าสู่การเลือกระดับประเทศ 26 มิ.ย. นี้

ประมวลภาพเลือก สว. กทม. ก่อนเข้าสู่การเลือกระดับประเทศ 26 มิ.ย. นี้

โดยในช่วงบ่ายจะเริ่มคัดเลือกรอบที่ 2 แย่งออกเป็น 4 สาย โดย ผอ.การเลือกระดับจังหวัด จัดให้ตัวแทนของแต่ละกลุ่มจับสลากว่า กลุ่มของคนจะอยู่ในสายใด ส่วนการลงคะแนนนั้น ผู้ที่ผ่านการเลือกในขั้นต้น จะเลือกผู้ได้รับเลือกขั้นต้นของกลุ่มอื่น ที่อยู่ในสายเดียวกัน ได้กลุ่มละ 1 คน แต่จะเลือกกลุ่มเดียวกัน หรือเลือกตนเองไม่ได้ 

ประมวลภาพเลือก สว. กทม. ก่อนเข้าสู่การเลือกระดับประเทศ 26 มิ.ย. นี้

ประมวลภาพเลือก สว. กทม. ก่อนเข้าสู่การเลือกระดับประเทศ 26 มิ.ย. นี้

เมื่อเสร็จแล้วก็จะนับคะแนน ณ สถานที่เลือก ทั้งนี้ผู้ได้รับคะแนนสูงสุด 2 ลำดับแรกของแต่ละกลุ่ม จะผ่านเข้าสู่การเลือกระดับประเทศ รวม 3,080 คน ไปรับรับการเลือกในระดับประเทศในวันที่ 26 มิ.ย. 2567 ที่ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ(เมื่อวันที่ 16 มิ.ย.67)

ประมวลภาพเลือก สว. กทม. ก่อนเข้าสู่การเลือกระดับประเทศ 26 มิ.ย. นี้

ภาพโดย: ธนาชัย ประมาณพาณิชย์


 
อัลบัมรูปภาพ 34ภาพ

ข่าวแนะนำ