TNN รัฐบาลเดินหน้าแก้ กม.เอื้อธุรกิจภาพยนต์

TNN

การเมือง

รัฐบาลเดินหน้าแก้ กม.เอื้อธุรกิจภาพยนต์

รัฐบาลเดินหน้าแก้ กม.เอื้อธุรกิจภาพยนต์

"ธงทอง" นำทีมแถลงความคืบหน้าปรับปรุงกฎหมาย เพื่อความสะดวกประกอบธุรกิจกลุ่มภาพยนต์ - อย. รองรับกองถ่ายต่างชาติเข้าไทย หวังลงทุนไทยเพิ่ม

 

ศาสตราจารย์พิเศษธงทอง จันทรางศุ  ประธานคปธ. นางสาวอ้อนฟ้า เวชชาชีวะเลขาธิการก.พ.ร. นายแพทย์ณรงค์ อภิกุลวณิช เลขาธิการอย. นายกุลเทพ นฤหล้า นายกสมาคมผู้บริหารการผลิตภาพยนตร์ต่างประเทศ การแถลงข่าวความคืบหน้าการปรับปรุงกฎหมายเพื่อความสะดวกในการประกอบธุรกิจ


ศาสตราจารย์พิเศษธงทอง กล่าวว่า   เมื่อช่วงปลายปีที่ผ่านมามีการแต่งตั้งคณะกรรมการการปรับปรุงกฎหมายเพื่อความสะดวกในการประกอบธุรกิจ หรือ คปธ. ซึ่งมีการหารือใน 2เรื่อง คือ ธุรกิจเกี่ยวการถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศ และองค์การอาหารและยา หรือ อย.  


นางสาวอ้อนฟ้า ระบุส่า ธุรกิจการถ่ายภาพยนตร์ต่างประเทศ มีมูลค่า 7,000 ล้านต่อปี  โดย 3 ลำดับแรกคือ  สหรัฐฯ ฮ่องกง และจีน ซึ่งมีการยกเลิกการตรวจสอบคนต่างด้าวคนสัญชาติจีน ที่เดินทางเข้ามาถ่ายภาพยนตร์ในไทย เนื่องจากที่ผ่านมามีการตรวจสอบอย่างหนักในกลุ่มชาวจีน ถึงกรณี ที่มีการแฝงเข้ามาทำ ธุรกิจจีนเทา / นอกจากนี้ยังอยู่ระหว่างการดำเนินการแก้ไขกฎกระทรวงการขออนุญาตทำงานการออกใบอนุญาตทำงานและการแจ้งการขออนุญาตทำงานของคนต่างด้าวพ.ศ. 2563 ข้อ 8 ที่กำหนดให้คนต่างด้าวที่ขออนุญาตทำงานต้องมารับใบอนุญาตทำงานด้วยตนเองซึ่งจะแล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาคม 2567  /รวมไปถึงการเข้ามาแสดงเทศกาลดนตรีในไทยไม่ต้องขออนุญาต  เพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักดนตรีต่างชาติ กรณีเข้ามาทำการแสดงไม่เกิน 15 วันโดยไม่ต้องขออนุญาต ซึ่งมีการหารือเพิ่มเติมถึงกรณีทีมงานที่จะเข้ามาประสานงานที่มีกรอบระยะเวลาที่นานกว่านั้น


ขณะที่นายแพทย์ณรงค์  กล่าวว่า การแสดงภาพยนตร์และงานคอนเสิร์ต จะมีการแผงอาหาร ยา และเครื่องมือการแพทย์เข้าประกอบฉาก   โดยจะมีการปรับปรุงกระบวนการให้เกิดความรวดเร็วมากขึ้น ที่จะมีการอนุมัติการขออนุญาตให้ใน 24 ชั่วโมง


นอกจากนี้นายกฯยังฝากการบ้านว่า มีบริษัทที่จะมาลงทุนจากต่างประเทศในไทยทั้งบริษัทผลิตชีววัตถุ และบริษัทยา หากได้รับการอนุมัติอนุญาตจากต่างประเทศแล้วจะเข้ามาขออนุญาตในไทยได้เร็วขึ้นหรือไม่ โดยการรับรองนั้นเป็นการรับรองมาตรฐาน TGA ออสเตรเลีย /HC แคนนาดา  /MHLW ญี่ปุ่น /EU  NB  ยุโรป /US FDA อเมริกา /WHO PQ  IVD.ซึ่งมีการปรับลดกระบวนการภายใน จาก 178  วัน เหลือเพียง 86 วัน   ซึ่งอยู่ระหว่างการดำเนินการโดยคาดการณ์ว่าแต่แล้วเสร็จในช่วงเดือนมิถุนายน 2567   ขณะเดียวกันมูลค่าการผลิตเครื่องมือแพทย์ปี 2566  มีมูลค่า 31,340  ล้านบาท


ที่มา : ไทยคู่ฟ้า

ข่าวแนะนำ