TNN นายกฯ เผยสถานการณ์ไฟป่า ทุกหน่วยงานกำลังระดมกำลังช่วยเหลืออย่างเต็มที่

TNN

การเมือง

นายกฯ เผยสถานการณ์ไฟป่า ทุกหน่วยงานกำลังระดมกำลังช่วยเหลืออย่างเต็มที่

นายกฯ เผยสถานการณ์ไฟป่า ทุกหน่วยงานกำลังระดมกำลังช่วยเหลืออย่างเต็มที่

นายกฯ เผยสถานการณ์ไฟป่า ทุกหน่วยงานกำลังระดมกำลังช่วยเหลืออย่างเต็มที่

นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนถึงสถานการณ์ไฟป่า ว่าตามที่ได้รับรายงานจากรองนายกรัฐมนตรีได้มีการประกาศภัยพิบัติที่เกิดจากไฟป่า 6 อำเภอ แต่ได้มีการพูดคุยกับปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งเมื่อวานนี้ทางประเทศเมียนมามีไฟป่ากว่า 9,000 จุด และเช้านี้พบไฟป่ามีอีก 7,000 กว่าจุด โดยทางกระทรวงสาธารณสุขได้มีการแจกหน้ากากอนามัยและทำพื้นที่ให้ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนเข้ามาอาศัยก่อน 


ทั้งนี้ พรุ่งนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขจะลงตรวจดูพื้นที่ด้วยตัวเอง


นายกฯ กล่าวอีกว่า ขณะนี้ทุกหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ฝ่ายความมั่นคงและกระทรวงมหาดไทยกำลังระดมกำลังช่วยเหลืออย่างเต็มที่ภาพจาก รัฐบาลไทย

ข่าวแนะนำ