TNN ไทยสนับสนุนแก้ทุกปัญหาด้วยสันติวิธี-เครื่องบินเมียนมาปฏิบัติภารกิจพลเรือนตามปกติ

TNN

การเมือง

ไทยสนับสนุนแก้ทุกปัญหาด้วยสันติวิธี-เครื่องบินเมียนมาปฏิบัติภารกิจพลเรือนตามปกติ

ไทยสนับสนุนแก้ทุกปัญหาด้วยสันติวิธี-เครื่องบินเมียนมาปฏิบัติภารกิจพลเรือนตามปกติ

โฆษกรัฐบาลเผยไทยสนับสนุนการแก้ไขทุกปัญหาโดยทุกคู่ขัดแย้งด้วยสันติวิธี ชี้เครื่องบินเมียนมาปฏิบัติภารกิจพลเรือนตามปกติ

วันนี้ (8 เมษายน 2567)  นายชัย วัชรงค์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ชี้แจงต่อการดำเนินนโยบายด้านการต่างประเทศของไทยว่า ไทยไม่ใช่คู่ขัดแย้งของใครในเวทีการเมืองระหว่างประเทศ และดำเนินนโยบายยืนหยัดคู่ความสงบสุข การแก้ไขความขัดแย้งโดยสันติวิธีเสมอมา 


ดังนั้น ต่อประเด็นเรื่องเครื่องบินเมียนมาเป็นการปฏิบัติภารกิจฝ่ายพลเรือน ขอนำเครื่องบินพลเรือนเพื่อขอขนส่งสิ่งของพลเรือนตามปกติ ไม่ได้เป็นการรองรับภารกิจพิเศษ หรือมีการขนกำลังทหารหรืออาวุธ แต่อย่างใด


“รัฐบาลไทยดำเนินนโยบายอย่างชัดเจนเสมอมา ไทยไม่ใช่คู่ขัดแย้งของใคร มุ่งหวังให้ทุกฝ่ายดำเนินการในทางสันติวิธี แต่ในทางมนุษยธรรม ไทยพร้อมให้ความช่วยเหลือพลเรือน ตามแนวทางหลักการสากลเพื่อสันติสุขของโลกตามที่ได้ดำเนินการตลอดมา” นายชัย กล่าวภาพจาก รัฐบาลไทย

ข่าวแนะนำ