TNN มท. มอบนโยบายผู้ว่าฯ เตรียมพร้อมดูแลประชาชนช่วงวันหยุดยาวปีใหม่ 2567

TNN

การเมือง

มท. มอบนโยบายผู้ว่าฯ เตรียมพร้อมดูแลประชาชนช่วงวันหยุดยาวปีใหม่ 2567

มท. มอบนโยบายผู้ว่าฯ เตรียมพร้อมดูแลประชาชนช่วงวันหยุดยาวปีใหม่ 2567

กระทรวงมหาดไทย มอบนโยบายผู้ว่าราชการจังหวัด เน้นย้ำ เตรียมพร้อมดูแลประชาชนช่วงวันหยุดยาวเทศกาลปีใหม่ 2567 “เปลี่ยน 7 วันอันตราย ให้เป็น 7 วัน แห่งความสุขของครอบครัว”

นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย มอบหมายให้นายทรงศักดิ์ ทองศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุมขับเคลื่อนและติดตามนโยบายของรัฐบาลและภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทย 


นายทรงศักดิ์ ทองศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า เรื่องการเตรียมความพร้อมดูแลประชาชนในช่วงวันหยุดยาวเทศกาลปีใหม่ ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเตรียมความพร้อมรับการเดินทางช่วงเทศกาลปีใหม่ 2567 นี้ โดยร่วมมือกัน “เปลี่ยน 7 วันอันตราย ให้เป็น 7 วัน แห่งความสุขของครอบครัว” ด้วยการสำรวจถนน จุดเสี่ยงจุดอันตราย จุดที่เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง โดยปรับปรุงแก้ไขให้มีความปลอดภัย จัดทำป้ายเตือนประชาชนให้ระมัดระวัง รวมทั้งบังคับใช้กฎหมายในช่วง 7 วันอันตรายอย่างเข้มงวด เน้นลดพฤติกรรมเสี่ยงที่เป็นสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุทางถนน ตลอดจนใช้กลไกด่านชุมชน เพื่อเฝ้าระวังตรวจตรา และตักเตือนผู้ที่มีพฤติกรรมเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุทางถนน 


นอกจากนี้ขอให้ดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของนักท่องเที่ยวทั้งทางบกและทางน้ำ โดยตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของอาคารและสิ่งก่อสร้าง สถานที่ท่องเที่ยวทุกแห่งภาพจาก TNN ONLINE


ข่าวแนะนำ