TNN online เคาะแล้ว! ประชุมใหญ่เพื่อไทย เลือก “แพทองธาร ชินวัตร” เป็นหัวหน้าพรรคคนใหม่

TNN ONLINE

การเมือง

เคาะแล้ว! ประชุมใหญ่เพื่อไทย เลือก “แพทองธาร ชินวัตร” เป็นหัวหน้าพรรคคนใหม่

เคาะแล้ว! ประชุมใหญ่เพื่อไทย เลือก “แพทองธาร ชินวัตร” เป็นหัวหน้าพรรคคนใหม่

ที่ประชุมใหญ่วิสามัญพรรคเพื่อไทย เลือก “แพทองธาร ชินวัตร” หัวหน้าครอบครัวเพื่อไทย เป็น หัวหน้าพรรคเพื่อไทยคนใหม่

ที่ประชุมใหญ่วิสามัญพรรคเพื่อไทย เลือก “แพทองธาร ชินวัตร” หัวหน้าครอบครัวเพื่อไทย เป็น หัวหน้าพรรคเพื่อไทยคนใหม่


วันนี้ (27 ตุลาคม 2566) ผู้สื่อข่าวรายงานจากพรรคเพื่อไทย (พท.) ว่า ในการประชุมใหญ่วิสามัญประจำปี ครั้งที่ 1/2566 เพื่อเลือกคณะกรรมการบริหารพรรค (กก.บห.) ชุดใหม่ และหัวหน้าพรรคคนใหม่ ภายหลังจาก นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว ได้ลาออกจากตำแหน่งหัวหน้าพรรค


สำหรับขั้นตอนในการประชุมวันนี้ ในช่วงเช้าจะมีการดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ เริ่มจากการพิจารณา ร่างข้อบังคับพรรคเพื่อไทย พ.ศ. 2561 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ (พ.ศ.) ก่อนจะมีการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ 


ทั้งนี้ ล่าสุด ที่ประชุมใหญ่วิสามัญพรรคเพื่อไทย เลือก น.ส.แพทองธาร ชินวัตร หัวหน้าครอบครัวเพื่อไทย เป็น หัวหน้าพรรคเพื่อไทยคนใหม่


เคาะแล้ว! ประชุมใหญ่เพื่อไทย เลือก “แพทองธาร ชินวัตร” เป็นหัวหน้าพรรคคนใหม่ภาพ พรรคเพื่อไทย

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง