TNN online คืบหน้าอาการ “ทักษิณ” ล่าสุด ต้องรักษาตัวในโรงพยาบาลต่อ

TNN ONLINE

การเมือง

คืบหน้าอาการ “ทักษิณ” ล่าสุด ต้องรักษาตัวในโรงพยาบาลต่อ

คืบหน้าอาการ “ทักษิณ” ล่าสุด ต้องรักษาตัวในโรงพยาบาลต่อ

คืบหน้าอาการ “ทักษิณ” ล่าสุด กรมราชทัณฑ์ ออกเอกสารชี้แจง ต้องรักษาตัวในโรงพยาบาลต่อหลังผ่าตัด

วันนี้ ( 21 ก.ย. 66 )กรมราชทัณฑ์ ออกเอกสารชี้แจงกรณีนายทักษิณ ชินวัตร ที่อยู่ในความควบคุมของเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร ซึ่งรับตัวไว้เมื่อวันที่ 22 ส.ค.66 ต่อมามีอาการป่วยฉุกเฉินต้องส่งตัวออกรักษาพยาบาล ณ โรงพยาบาลตำรวจในคืนดังกล่าว โดยจะครบระยะเวลา 30 วันที่ส่งตัวออกไปรักษาพยาบาลภายนอกในวันนี้

ตามกฎกระทรวงว่าด้วยการส่งตัวผู้ต้องขังไปรักษาตัวนอกเรือนจำ 2563 กำหนดไว้ว่า กรณีผู้ต้องขังพักรักษาตัวนอกเรือนจำเกินกว่า 30 วันให้มีหนังสือขอความเห็นชอบจากอธิบดี พร้อมความเห็นของแพทย์ที่ทำการรักษาผู้ป่วยและหลักฐานที่เกี่ยวข้อง โดยกรมราชทัณฑ์ได้รับหนังสือจากเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครรายงานความเห็นแพทย์ของโรงพยาบาลตำรวจ ระบุเหตุผลความจำเป็นของนายทักษิณที่จำเป็นต้องรักษาตัวเกิน 30 วัน เนื่องจากการรักษายังไม่สิ้นสุดเพราะได้เข้ารับการผ่าตัด และยังคงต้องรักษาตัวอยู่ต่อ ณ โรงพยาบาลตำรวจ


ทั้งนี้ ในห้วงระยะเวลาปีงบประมาณ 2566 กรมราชทัณฑ์มีสถิติผู้ต้องขังรักษาตัวนอกเรือนจำเกินกว่าสามสิบวันจากเรือนจำและทัณฑสถานทั่วประเทศกว่า 140 ราย และในเดือนนี้มีสถิติจำนวน 14 รายที่เสนอมายังกรมราชทัณฑ์ (รวมกรณีนายทักษิณ) และกรมราชทัณฑ์ได้เห็นชอบตามความเห็นของแพทย์ที่ทำการรักษาเสนอมา โดยที่ผ่านมากรมราชทัณฑ์ดำเนินการตามความเห็นแพทย์ที่ทำการรักษาผู้ป่วย และคำนึงถึงความปลอดภัยในชีวิตของผู้ต้องขังเป็นสำคัญ ส่วนรายละเอียดของผู้ป่วยทุกรายตามกฎหมายไม่สามารถเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ป่วยให้ทราบได้


 ภาพจาก AFP 


ข่าวแนะนำ