TNN online "พิธา ลิ้มเจริญรัตน์" ลาออกหัวหน้าพรรคก้าวไกล เปิดทางเลือกผู้นำฝ่ายค้าน

TNN ONLINE

การเมือง

"พิธา ลิ้มเจริญรัตน์" ลาออกหัวหน้าพรรคก้าวไกล เปิดทางเลือกผู้นำฝ่ายค้าน

พิธา ลิ้มเจริญรัตน์ ลาออกหัวหน้าพรรคก้าวไกล เปิดทางเลือกผู้นำฝ่ายค้าน

"พิธา ลิ้มเจริญรัตน์" ประกาศลาออกหัวหน้าพรรคก้าวไกล เปิดทางพรรคเลือกผู้นำฝ่ายค้าน ย้ำไม่ว่าสถานะจะเป็นอย่างไร ผมไม่ได้หายไปไหน

"พิธา ลิ้มเจริญรัตน์" ประกาศลาออกหัวหน้าพรรคก้าวไกล เปิดทางพรรคเลือกผู้นำฝ่ายค้าน ย้ำไม่ว่าสถานะจะเป็นอย่างไร ผมไม่ได้หายไปไหน


นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ ประกาศกลางเฟซบุ๊ก Pita Limjaroenrat - พิธา ลิ้มเจริญรัตน์ โดยระบุข้อความว่า "เรียนสมาชิกพรรคก้าวไกลทุกท่าน และพี่น้องประชาชนผู้ทรงอำนาจสูงสุดในประเทศ

แม้วันนี้เป็นที่ชัดเจนแล้วว่า พรรคก้าวไกลต้องเดินหน้าสู่การทำงานเพื่อพี่น้องประชาชนในฐานะ “ฝ่ายค้าน” ที่มีเสียงมากที่สุดเป็นอันดับ 1 แต่ในเมื่อรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันกำหนดให้ “ผู้นำฝ่ายค้าน” จำเป็นต้องเป็น สส. ที่ดำรงตำแหน่งหัวหน้าพรรคของพรรคฝ่ายค้านอันดับ 1 และปัจจุบันผมยังอยู่ภายใต้คำสั่งของศาลรัฐธรรมนูญที่ให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ สส. ผมจึงยังไม่สามารถเข้าไปทำงานในสภาผู้แทนราษราษฎร และไม่สามารถจะดำรงตำแหน่งผู้นำฝ่ายค้านได้ในระยะเวลาอันใกล้


ขณะเดียวกัน ผมได้หารือกับคณะกรรมการบริหารและ สส. ของพรรคก้าวไกลแล้วเห็นว่า บทบาท “ผู้นำฝ่ายค้าน” มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งต่อระบบรัฐสภา และสมควรเป็นบทบาทที่รับผิดชอบโดยหัวหน้าพรรคของพรรคฝ่ายค้านหลักในสภาฯ ซึ่งตอนนี้คือพรรคก้าวไกล “ผู้นำฝ่ายค้าน” จะเปรียบเสมือนหัวเรือที่กำกับทิศทางการทำหน้าที่ในสภาฯ ของฝ่ายค้าน เพื่อตรวจสอบถ่วงดุลรัฐบาลและผลักดันวาระการเปลี่ยนแปลงที่ยังตกหล่นจากนโยบายของรัฐบาลให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด

ดังนั้น ผมจึงตัดสินใจลาออกจากตำแหน่งหัวหน้าพรรคก้าวไกล ณ ขณะนี้ เพื่อเปิดทางให้พรรคเลือก สส. ที่สามารถทำหน้าที่ “ผู้นำฝ่ายค้าน” ในสภาฯ ขึ้นมาดำรงตำแหน่งหัวหน้าพรรคแทนที่ผม

ผมขอยืนยันกับทุกท่านว่า ไม่ว่าสถานะของผมจะเป็นอย่างไร ผมไม่ได้หายไปไหน แต่จะยังคงทำงานร่วมกับพรรคก้าวไกลและพี่น้องประชาชนอย่างสุดกำลังและสุดความสามารถเพื่อขับเคลื่อนวาระการเปลี่ยนแปลงที่เราปรารถนาร่วมกัน

แล้วในวันที่ 24 กันยายนนี้ ผมขอเชิญสมาชิกพรรคก้าวไกลมาพบกันอีกครั้งครับ ในงาน “ก้าวต่อไป ก้าวไกลทั้งแผ่นดิน” ณ อาคารกีฬาเวสน์ 1 เขตดินแดง กรุงเทพฯ เพื่อมุ่งหน้าสู่การสร้างพรรคการเมืองที่เข้มแข็งของพวกเราไปด้วยกัน

ด้วยความเคารพในอำนาจของประชาชน

พิธา ลิ้มเจริญรัตน์
พรรคก้าวไกล"

ภาพจาก Pita Limjaroenrat - พิธา ลิ้มเจริญรัตน์

ข่าวแนะนำ