TNN นายกรัฐมนตรีย้ำเป็นรัฐบาลของประชาชน ยืนยันตั้งใจทำงานแก้ปัญหา

TNN

การเมือง

นายกรัฐมนตรีย้ำเป็นรัฐบาลของประชาชน ยืนยันตั้งใจทำงานแก้ปัญหา

นายกรัฐมนตรีย้ำเป็นรัฐบาลของประชาชน ยืนยันตั้งใจทำงานแก้ปัญหา

นายกรัฐมนตรีย้ำรัฐบาลนี้เป็นรัฐบาลของประชาชน ยืนยันตั้งใจทำงานแก้ปัญหาของประชาชนอย่างลืมความเหน็ดเหนื่อย สร้างความชอบธรรมในการบริหารราชการแผ่นดิน

นายกรัฐมนตรีย้ำรัฐบาลนี้เป็นรัฐบาลของประชาชน ยืนยันตั้งใจทำงานแก้ปัญหาของประชาชนอย่างลืมความเหน็ดเหนื่อย สร้างความชอบธรรมในการบริหารราชการแผ่นดิน


วันนี้ (5 ก.ย. 66) เวลา 14.20 น. ภายหลังนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง นำคณะรัฐมนตรีที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง เข้าเฝ้าฯ ถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่แล้ว 

นายกรัฐมนตรีพร้อมคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ ได้ถ่ายภาพหมู่ร่วมกัน ณ บริเวณสนามหญ้าหน้าตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล

จากนั้น ที่โถงกลาง ตึกสันติไมตรี นายกรัฐมนตรีได้แถลงต่อสื่อมวลชน โดยมีคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ร่วมด้วย โดยนายกรัฐมนตรีกล่าวว่า วันนี้ได้นำคณะรัฐมนตรีที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง เข้าเฝ้าฯ เพื่อถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีพร้อมน้อมนำพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มาเป็นแนวทางในการปฏิบัติราชการต่อไป

 

นายกรัฐมนตรียืนยันว่า รัฐบาลนี้เป็นรัฐบาลของประชาชนและคณะรัฐมนตรีทุกคนมาที่นี่ในวันนี้ เพื่อเป็นตัวแทนของประชาชนทุกคน โดยรัฐบาลมีความตั้งใจที่จะทำงานในการแก้ปัญหาต่าง ๆ ของประชาชนอย่างลืมความเหน็ดเหนื่อย โดยยึดความต้องการของประชาชนทุกคนเป็นที่ตั้ง โดยจะเริ่มในวันศุกร์นี้ (8 ก.ย. 66) เดินทางลงพื้นที่จังหวัดขอนแก่น อุดรธานี และหนองคาย เพื่อพูดคุยและรับทราบปัญหาของประชาชนทุกคน เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติต่อไป

 

นายกรัฐมนตรีย้ำว่า สัปดาห์หน้าในวันจันทร์ (11 ก.ย. 66) จะมีการแถลงนโยบายของรัฐบาลต่อรัฐสภา โดยรัฐบาลนี้จะสร้างความชอบธรรมในการบริหารราชการแผ่นดินในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขด้วยการฟื้นฟูหลักนิติธรรมที่เข้มแข็ง มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ภายใต้หลักการที่มีส่วนร่วมของประชาชน รวมทั้งรัฐบาลจะสร้างโอกาสความเท่าเทียมให้กับประชาชน เพื่อประเทศไทยเปลี่ยนผ่านไปสู่ประเทศที่มีความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืนในอนาคต

 

พร้อมกันนี้ นายกรัฐมนตรีกล่าวถึงการประชุมคณะรัฐมนตรีนัดพิเศษ (6 ก.ย. 66) ว่า จะมีการประชุมเพื่อหารือถึงการเตรียมตัวในการแถลงนโยบายในวันจันทร์หน้า โดยย้ำว่าเรื่องเศรษฐกิจเป็นเรื่องสำคัญ ซึ่งรัฐบาลนี้ให้ความสำคัญโดยขอไปประชุมหารือกับพรรคร่วมรัฐบาลก่อนแล้วจะแจ้งให้รับทราบในโอกาสต่อไป 


ทั้งนี้ เรื่องใดที่ทำได้ก่อนรัฐบาลนี้จะทำทันที โดยเชื่อมั่นว่ารัฐมนตรีทุกคนเข้าใจและตระหนักดีถึงปัญหาของประชาชนในวันนี้ ดังนั้น เรื่องการเร่งทำงานจนลืมความเหน็ดเหนื่อยไม่ใช่ประเด็น โดยขอโอกาสให้รัฐมนตรีทุกคนได้ทำงานก่อน ส่วนกรณีเรื่องเงินดิจิทัลนั้นจะพยายามดำเนินการให้ได้โดยเร็วที่สุด ซึ่งคาดว่าไม่เกินไตรมาสหนึ่งปีหน้า โดยเป็นการจ่ายงวดเดียวและครั้งเดียว

 

นายกรัฐมนตรีกล่าวย้ำว่า รัฐบาลนี้เป็นรัฐบาลของประชาชน เชื่อว่ารัฐมนตรีทุกคนเข้าใจและตระหนักดีถึงปัญหาที่เราเผชิญอยู่ปัจจุบัน คงไม่มีการแบ่งพรรค แบ่งพวก แบ่งฝ่าย โดยทำงานยึดประโยชน์ของประชาชนเป็นที่ตั้งเป็นสำคัญ โดยเฉพาะขณะนี้เรื่องปัญหาปากท้องของประชาชนเป็นเรื่องใหญ่ที่สุดเรื่องหนึ่งที่ประเทศไทยกำลังเผชิญอยู่ 


ซึ่งมั่นใจว่าทุก ๆ วันรัฐมนตรีทุกคนจะทำงานอย่างหนัก เพื่อผลักดันและขับเคลื่อนนโยบายที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนทุกคน โดยบางอย่างทำได้เร็ว บางอย่างทำได้ช้า แต่จะไม่นำมาเป็นข้ออ้างในการที่จะไม่ทำทั้งหมด เรื่องใดทำได้เร็วก็จะรีบทำก่อน ส่วนเรื่องใดที่ยังติดขัดอยู่บ้างก็ให้ทำต่อไป 


ทั้งนี้ ขอให้ทุกคนเชื่อมั่นในรัฐบาลนี้ พวกเรามีความตั้งใจที่จะแก้ปัญหาที่ประชาชนต้องเผชิญอยู่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเศรษฐกิจ การแตกแยกทางด้านความคิด รัฐบาลจะให้ความสำคัญเท่าเทียมกันและพยายามเดินไปข้างหน้าให้เร็วที่สุด


นายกรัฐมนตรีย้ำเป็นรัฐบาลของประชาชน ยืนยันตั้งใจทำงานแก้ปัญหาข้อมูลจาก Thaigov

ภาพจาก TNN ONLINE

ข่าวแนะนำ