TNN ประมวลภาพ นายกฯ นำครม.ชุดใหม่ถวายสัตย์ปฏิญาณตน-ถ่ายรูปหมู่

TNN

การเมือง

ประมวลภาพ นายกฯ นำครม.ชุดใหม่ถวายสัตย์ปฏิญาณตน-ถ่ายรูปหมู่

ประมวลภาพ นายกฯ นำครม.ชุดใหม่ถวายสัตย์ปฏิญาณตน-ถ่ายรูปหมู่

ประมวลภาพ "เศรษฐา ทวีสิน" นายกรัฐมนตรี นำ ครม.ชุดใหม่ถวายสัตย์ปฏิญาณตน และ ถ่ายรูปหมู่เป็นที่ระลึกที่หน้าตึกไทยคู่ฟ้า

ประมวลภาพ "เศรษฐา ทวีสิน" นายกรัฐมนตรี นำ ครม.ชุดใหม่ถวายสัตย์ปฏิญาณตน และ ถ่ายรูปหมู่เป็นที่ระลึกที่หน้าตึกไทยคู่ฟ้าเวลา 11.00 น. นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเมื่อวันที่ 1 กันยายน 2566 ได้เดินทางมายังตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล โดยนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี ได้ถ่ายภาพเดี่ยวในชุดปกติขาว ก่อนที่นายกรัฐมนตรีจะนำคณะรัฐมนตรี ออกเดินทางโดยรถตู้ VIP ที่สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีจัดเตรียมไว้ ไปยังพระที่นั่งอัมพรสถาน เพื่อเข้าเฝ้าฯ ถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่ในเวลา 14.00 น.


ประมวลภาพ นายกฯ นำครม.ชุดใหม่ถวายสัตย์ปฏิญาณตน-ถ่ายรูปหมู่

 

 

ประมวลภาพ นายกฯ นำครม.ชุดใหม่ถวายสัตย์ปฏิญาณตน-ถ่ายรูปหมู่

 


จากนั้น นายเศรษฐา นำคณะรัฐมนตรีเศรษฐา 1 ถ่ายรูปหมู่เป็นที่ระลึกที่หน้าตึกไทยคู่ฟ้าและแถลงข่าวอย่างเป็นทางการ ประมวลภาพ นายกฯ นำครม.ชุดใหม่ถวายสัตย์ปฏิญาณตน-ถ่ายรูปหมู่

 


ประมวลภาพ นายกฯ นำครม.ชุดใหม่ถวายสัตย์ปฏิญาณตน-ถ่ายรูปหมู่

 


ประมวลภาพ นายกฯ นำครม.ชุดใหม่ถวายสัตย์ปฏิญาณตน-ถ่ายรูปหมู่

 
ประมวลภาพ นายกฯ นำครม.ชุดใหม่ถวายสัตย์ปฏิญาณตน-ถ่ายรูปหมู่

 ประมวลภาพ นายกฯ นำครม.ชุดใหม่ถวายสัตย์ปฏิญาณตน-ถ่ายรูปหมู่

 


ประมวลภาพ นายกฯ นำครม.ชุดใหม่ถวายสัตย์ปฏิญาณตน-ถ่ายรูปหมู่

 


ประมวลภาพ นายกฯ นำครม.ชุดใหม่ถวายสัตย์ปฏิญาณตน-ถ่ายรูปหมู่

 


ประมวลภาพ นายกฯ นำครม.ชุดใหม่ถวายสัตย์ปฏิญาณตน-ถ่ายรูปหมู่

 


ประมวลภาพ นายกฯ นำครม.ชุดใหม่ถวายสัตย์ปฏิญาณตน-ถ่ายรูปหมู่

 


ประมวลภาพ นายกฯ นำครม.ชุดใหม่ถวายสัตย์ปฏิญาณตน-ถ่ายรูปหมู่

 


ประมวลภาพ นายกฯ นำครม.ชุดใหม่ถวายสัตย์ปฏิญาณตน-ถ่ายรูปหมู่

 


ประมวลภาพ นายกฯ นำครม.ชุดใหม่ถวายสัตย์ปฏิญาณตน-ถ่ายรูปหมู่

 

ประมวลภาพ นายกฯ นำครม.ชุดใหม่ถวายสัตย์ปฏิญาณตน-ถ่ายรูปหมู่


ประมวลภาพ นายกฯ นำครม.ชุดใหม่ถวายสัตย์ปฏิญาณตน-ถ่ายรูปหมู่


ประมวลภาพ นายกฯ นำครม.ชุดใหม่ถวายสัตย์ปฏิญาณตน-ถ่ายรูปหมู่

 


 


อัลบัมรูปภาพ 15ภาพ

ข่าวแนะนำ