TNN online โหวตนายกรัฐมนตรี รอบ 3 "ชลน่าน" เสนอชื่อ "เศรษฐา ทวีสิน" เป็นนายกฯคนที่ 30

TNN ONLINE

การเมือง

โหวตนายกรัฐมนตรี รอบ 3 "ชลน่าน" เสนอชื่อ "เศรษฐา ทวีสิน" เป็นนายกฯคนที่ 30

โหวตนายกรัฐมนตรี รอบ 3 ชลน่าน เสนอชื่อ เศรษฐา ทวีสิน เป็นนายกฯคนที่ 30

โหวตนายกรัฐมนตรี รอบ 3 "ชลน่าน" เสนอชื่อ "เศรษฐา ทวีสิน" เป็นนายกฯคนที่ 30 ของประเทศไทย

โหวตนายกรัฐมนตรี รอบ 3 "ชลน่าน" เสนอชื่อ "เศรษฐา ทวีสิน" เป็นนายกฯคนที่ 30 ของประเทศไทย


เริ่มขึ้นแล้ว การประชุมรัฐสภา 22 สิงหาคม 2566 เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบบุคคลซึ่งสมควรได้รับแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรี ตามมาตรา 272 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย


การประชุมรัฐสภาจะเริ่มในเวลา 10.00 น. พร้อมกำหนดกรอบระยะเวลาการอภิปรายเกี่ยวกับผู้ที่ถูกเสนอชื่อเป็นนายกรัฐมนตรีไม่เกิน 5 ชั่วโมง แบ่งเป็น สมาชิกวุฒิสภา (สว.) 2 ชั่วโมง และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สส.) 3 ชั่วโมง


ก่อนเปิดให้สมาชิกลงมติไม่เกินเวลา 15.00 น. โดยคาดว่ากระบวนการโหวตนายกรัฐมนตรีทั้งหมดจะแล้วเสร็จไม่เกิน 17.30 น. 


นอกจากนี้ ก่อนหน้านี้ที่ประชุม 3 ฝ่ายยังเห็นว่า ผู้ที่ถูกเสนอชื่อเป็นนายกรัฐมนตรีไม่ต้องเข้ามาแสดงวิสัยทัศน์ต่อรัฐสภา เนื่องจากรัฐธรรมนูญไม่ได้กำหนดให้ผู้ที่ถูกเสนอชื่อจะต้องเข้ามาแสดงวิสัยทัศน์ 


ล่าสุดเมื่อเวลาประมาณ 11.00 น. นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว หัวหน้าพรรคเพื่อไทย ได้เสนอชื่อ "นายเศรษฐา ทวีสิน" เป็นนายกรัฐมนตรีคนที่ 30 ของประเทศไทย ณ ที่ประชุมสภา โดยมีผู้รับรอง 287 เสียง

นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา กล่าวว่า ถือว่า นายเศรษฐา ได้รับรองถูกต้อง เพราะการรับรองต้องใช้เสียงไม่น้อยกว่า 50 เสียง ก่อนจะมีการเปิดให้อภิปรายก่อนจะลงคะแนน


โหวตนายกรัฐมนตรี รอบ 3 ชลน่าน เสนอชื่อ เศรษฐา ทวีสิน เป็นนายกฯคนที่ 30 ภาพจาก TNN Online

 


โหวตนายกรัฐมนตรี รอบ 3 ชลน่าน เสนอชื่อ เศรษฐา ทวีสิน เป็นนายกฯคนที่ 30 ภาพจาก TNN Online

 
โหวตนายกรัฐมนตรี รอบ 3 ชลน่าน เสนอชื่อ เศรษฐา ทวีสิน เป็นนายกฯคนที่ 30 ภาพจาก TNN Online

 
ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง