TNN online เปิดแถลงการณ์ "เพื่อไทย" หลังก้าวไกล ยอมถอย

TNN ONLINE

การเมือง

เปิดแถลงการณ์ "เพื่อไทย" หลังก้าวไกล ยอมถอย

เปิดแถลงการณ์ เพื่อไทย หลังก้าวไกล ยอมถอย

เปิดแถลงการณ์ "เพื่อไทย" หลังก้าวไกล ยอมถอย ขอบคุณที่ส่งต่อภารกิจในการจัดตั้งรัฐบาลให้พรรคเพื่อไทย

ภายหลังพรรคก้าวไกลแถลงเปิดทางให้พรรคเพื่อไทยเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลเมื่อช่วงเช้าวันนี้ (21 กรกฎาคม) พรรคเพื่อไทย นำโดย นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว หัวหน้าพรรค, ภูมิธรรม เวชยชัย รองหัวหน้าพรรค และ ประเสริฐ จันทรรวงทอง เลขาธิการพรรค ก็ได้แถลงเวลา 13.30 น. ประกาศรับไม้ต่อจากพรรคก้าวไกล แถลงการณ์พรรคเพื่อไทย


1. พรรคเพื่อไทยขอขอบคุณพรรคก้าวไกล ที่ส่งมอบภารกิจในการจัดตั้งรัฐบาลให้กับพรรคเพื่อไทย ซึ่งเป็นไปตามวิถีทางทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขภายใต้เงื่อนไขของการร่วมรัฐบาลจาก  8 พรรคการเมืองเดิม ตามที่พรรคก้าวไกลได้แถลงต่อสื่อมวลชนไปแล้ว เบื้องต้นพรรคเพื่อไทยจะได้หารือกับ 8 พรรคการเมืองเดิมเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและกำหนดแนวทางในการจัดตั้งรัฐบาลต่อไป


2. พรรคเพื่อไทยเห็นว่าภายใต้ข้อตกลงของ 8 พรรคการเมืองเดิม พรรคการเมืองทั้ง 8 พรรคสามารถรวมเสียงได้ 312 เสียง ซึ่งเสียงส่วนใหญ่ในรัฐสภาไม่เห็นชอบเนื่องจากมีเงื่อนไขสำคัญที่เกี่ยวกับประมวลกฎหมายอาญามาตรา 112 จึงส่งผลให้ไม่สามารถจัดตั้งรัฐบาลได้ 


3. พรรคเพื่อไทยจึงมีความจำเป็นต้องหาเสียงสนับสนุนจากสมาชิกรัฐสภาเพิ่มเติม เพื่อให้ได้เสียงเกินกว่า 375 เสียง เบื้องต้นพรรคเพื่อไทยจะขอเสียงสนับสนุนจาก สมาชิกวุฒิสภา และจากพรรคการเมืองอื่นๆ เพื่อให้สามารถจัดตั้งรัฐบาลให้ได้ในที่สุด


4. หากผลการดำเนินเป็นประการใด จะได้แจ้งให้ 8 พรรคการเมืองและสาธารณชนทราบต่อไปโดยเร็ว


จึงแถลงมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

พรรคเพื่อไทย

21 กรกฎาคม 2566


เปิดแถลงการณ์ เพื่อไทย หลังก้าวไกล ยอมถอย


ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง