TNN ผบ.ทร.และภริยา ร่วมพิธี ปล่อยเรือหลวงตาชัยลงน้ำ

TNN

การเมือง

ผบ.ทร.และภริยา ร่วมพิธี ปล่อยเรือหลวงตาชัยลงน้ำ

ผบ.ทร.และภริยา ร่วมพิธี ปล่อยเรือหลวงตาชัยลงน้ำ

พลเรือเอก เชิงชาย ชมเชิงแพทย์ ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในพิธีปล่อยเรือหลวงตาชัยลงน้ำ โดยมี นางจตุพร ชมเชิงแพทย์ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ เป็นสุภาพสตรี ผู้ประกอบพิธีปล่อยเรือ

ผบ.ทร.และภริยา ร่วมพิธี ปล่อยเรือหลวงตาชัยลงน้ำ

พลเรือเอก เชิงชาย  ชมเชิงแพทย์ ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในพิธีปล่อยเรือหลวงตาชัยลงน้ำ โดยมี นางจตุพร  ชมเชิงแพทย์ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ เป็นสุภาพสตรี ผู้ประกอบพิธีปล่อยเรือ  อู่ต่อเรือ บริษัท เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์ จำกัด (มหาชนอำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ 

ผบ.ทร.และภริยา ร่วมพิธี ปล่อยเรือหลวงตาชัยลงน้ำ

ผบ.ทร.และภริยา ร่วมพิธี ปล่อยเรือหลวงตาชัยลงน้ำ

ตามยุทธศาสตร์กองทัพเรือ ..2558 - 2567 โครงสร้างกำลังรบ ได้กำหนดให้มีเรือลากจูงสำหรับใช้ปฏิบัติราชการในพื้นที่ต่าง  จำนวน 8 ลำ ซึ่งในปัจจุบันกองทัพเรือมีเรือลากจูงปฏิบัติราชการแล้ว จำนวน 6 ลำ และมีแผนปลดระวางประจำการ 1 ลำ ทำให้เหลือเรือลากจูงใช้ในราชการ เพียง 5 ลำ กองทัพเรือจึงมีความจำเป็นในการจัดหาเรือลากจูงขนาดกลางเพื่อมาทดแทน 

ผบ.ทร.และภริยา ร่วมพิธี ปล่อยเรือหลวงตาชัยลงน้ำ

ผบ.ทร.และภริยา ร่วมพิธี ปล่อยเรือหลวงตาชัยลงน้ำ

พิธีปล่อยเรือลงน้ำ เป็นพิธีที่มีมาตั้งแต่ครั้นโบราณกาล เมื่อถึงเวลาปล่อยเรือเดินทะเลลงน้ำจะต้องทำพิธี เพื่อให้เกิดสวัสดิมงคลแก่ตัวเรือเสียก่อน ในสมัยปัจจุบันพิธีปล่อยเรือลงน้ำ แบบสากลให้สุภาพสตรีเป็นผู้ประกอบพิธี โดยวิธีปล่อยขวดแชมเปญกระทบหัวเรือ การนี้ สืบเนื่องมาจากการดื่มอวยพรด้วยถ้วยเงิน เมื่อดื่มแล้วก็ขว้างถ้วยขึ้นไปบนเรือปรากฏว่าสิ้นเปลืองมาก จึงเปลี่ยนเป็นขว้างขวดกับหัวเรือแทน(เมื่อวันที่ 25 ..66) 

ผบ.ทร.และภริยา ร่วมพิธี ปล่อยเรือหลวงตาชัยลงน้ำ

ภาพโดยธนาชัย ประมาณพาณิชย์อัลบัมรูปภาพ 16ภาพ

ข่าวแนะนำ