TNN สภาล่ม! พิจารณาร่าง พ.ร.บ.กัญชาฯ ได้เพียง 22 นาที

TNN

การเมือง

สภาล่ม! พิจารณาร่าง พ.ร.บ.กัญชาฯ ได้เพียง 22 นาที

สภาล่ม! พิจารณาร่าง พ.ร.บ.กัญชาฯ ได้เพียง 22 นาที

รัฐบาล เชื่อ พ.ร.บ.กัญชาฯ และ พ.ร.บ.คู่ชีวิต ผ่านการพิจารณาไม่ทันวาระสภา และรัฐบาลชุดนี้ - ขณะที่ การประชุมสภา เพื่อพิจารณาร่างกฎหมายดังกล่าว ต่อเนื่องเป็นสัปดาห์ที่ 5 ก็ล่มอีกครั้ง หลังพิจารณาไปได้เพียง 22 นาที

การประชุมสภาผู้แทนราษฎร เพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติกัญชา-กัญชง ในวาระที่ 2 ต่อเนื่องเป็นสัปดาห์ที่ 5 ต้องประสบปัญหาองค์ประชุมไม่ครยอีกครั้ง จนทำให้การประชุมล่มซ้ำซาก ซึ่งเดิมทีกำหนดการพิจารณาในวันนี้ (18 ม.ค.) ที่ประชุมจะต้องพิจารณา เพื่อลงมติในมาตราที่ 11 จากทั้งหมด 95 มาตรา แต่เมื่อการลงมติเสร็จส้นแล้ว กลับพบว่า องค์ประชุมไม่ครบ จนทำให้ต้องยุติการประชุม ทั้งที่เริ่มการพิจารณาร่างกฎหมายดังกล่าวได้เพียง 22 นาทีเท่านั้น ด้าน นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ ในฐานะรองประธานวิปรัฐบาล ยืนยันว่า ไม่มีขบวนการคว่ำร่างกฎหมายกัญชา  หลังมีกระแสข่าว ส.ส.ฝ่ายค้าน ไม่เห็นด้วยกับกฎหมายดังกล่าว เพียงแต่ความเห็นไม่ตรงกัน และฝ่ายค้านเรียกร้องให้ถอนร่างกฎหมายนี้ออกไป แต่ฝ่ายผู้เสนอ หรือพรรคภูมิใจไทยเห็นว่า กรรมาธิการฯ ได้เสนอมาตามขั้นตอน จึงให้ดำเนินการพิจารณาต่อ จึงเห็นว่า ร่างพระราชบัญญัติกัญชาฯ และร่างพระราชบัญญัติการเข้าชื่อถอดถอน บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น ที่ค้างการิจารณาอยู่ น่าจะไม่ผ่านในสมัยประชุมนี้สอดคล้องกับ นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ฝ่ายกฎหมาย ที่เห็นว่า ปัญหาดังกล่าว เป็นเทคนิคทางการเมือง เช่นไม่ต้องการให้ร่างกฎหมายผ่านการพิจารณา ก็ต้องให้สภาล่ม แต่ร่างกฎหมายคู่ชีวิต ที่รอการพิจารณาอยู่ ก็ต้องถูกเลื่อนการพิจารณาออกไปด้วย เพราะมีเนื้อหาที่ยังไม่ตรงกัน จึงมีความเป็นไปได้ ที่จะค้างการพิจารณาไว้จนกว่าจะมีสภาชุดใหม่ นายวิษณุ ยังไม่มั่นใจด้วยว่า ปัญหาสภาล่ม จะเกิดซ้ำซาก จนถึงวันสุดท้ายของสมัยประชุมนี้ หรือในวันที่ 28 กุมภาพันธ์นี้ หรือไม่ แต่นายกรัฐมนตรี ได้กำชับให้ ส.ส.พรรคร่วมรัฐบาลเข้าร่วมการประชุมแล้ว

ข่าวแนะนำ