TNN online ของขวัญปีใหม่ เปิดทำ "พาสปอร์ต" ด่วนภายในวันเดียว ไม่เสียค่าธรรมเนียม 3-13 ม.ค. 66

TNN ONLINE

การเมือง

ของขวัญปีใหม่ เปิดทำ "พาสปอร์ต" ด่วนภายในวันเดียว ไม่เสียค่าธรรมเนียม 3-13 ม.ค. 66

ของขวัญปีใหม่ เปิดทำ พาสปอร์ต ด่วนภายในวันเดียว ไม่เสียค่าธรรมเนียม 3-13 ม.ค. 66

ของขวัญปีใหม่ กระทรวงการต่างประเทศ เปิดให้บริการทำหนังสือเดินทางด่วนภายในวันเดียว ไม่เสียค่าธรรมเนียมเล่มด่วน ตั้งแต่ 3-13 ม.ค. 2566 บริการแปลเอกสารภาษาอังกฤษโดยไม่คิดค่าบริการ

ของขวัญปีใหม่ กระทรวงการต่างประเทศ เปิดให้บริการทำหนังสือเดินทางด่วนภายในวันเดียว ไม่เสียค่าธรรมเนียมเล่มด่วน ตั้งแต่ 3-13 ม.ค. 2566 บริการแปลเอกสารภาษาอังกฤษโดยไม่คิดค่าบริการ

น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันที่ 20 ธ.ค. 2565 ได้รับทราบการจัดของขวัญปีใหม่เพื่อมอบแก่ประชาชนของหลายหน่วยงาน 

กระทรวงการต่างประเทศ จะให้บริการหนังสือเดินทาง (Passport) ด่วนภายในวันเดียว (ทำเช้า รับบ่าย) โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมเล่มด่วน ตั้งแต่วันที่ 3-13 ม.ค. 2566 (ยกเว้นวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดราชการ), 

บริการแปลเอกสารภาษาอังกฤษโดยไม่คิดค่าบริการ (จำกัดคนละ 1 เอกสาร) ตั้งแต่วันที่ 3-31 ม.ค. 2566 ณ กรมการกงสุล ถนนแจ้งวัฒนะ และในช่วงเวลาและสถานที่เดียวกันนี้ยังจะมีบริการรถทะเบียนเคลื่อนที่ของ กทม. ณ กรมการกงสุล โดยรถทะเบียนเคลื่อนที่ของ กทม. จะจอดให้บริการที่ลาดจอดรถกรมการกงสุล เพื่อให้บริการทำบัตรประชาชนใหม่ การคัดสำเนาเอกสารทะเบียนราษฎรภาษาไทย-อังกฤษ 3 ประเภท ได้แก่ ทะเบียนบ้าน สูติบัตร และมรณบัตร

นอกจากนี้ ยังมีโครงการที่กระทรวงการต่างประเทศจะให้บริการตลอดปี คือ บริการหนังสือเดินทางวันหยุดสุดสัปดาห์ (เสาร์-อาทิตย์) ณ สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวปทุมวัน(ศูนย์การค้า MBK Center) และบางใหญ่ (ศูนย์การค้า Central Plasa West Gate) ทั้งรูปแบบบูธปกติและเครื่องทำหนังสือเดินทางด้วยตนเอง และ การให้บริการกงสุลสัญจร ของขวัญตลอดปี 

เพื่อให้บริการหนังสือเดินทางเคลื่อนที่ในพื้นที่ต่างจังหวัดทั่วประเทศ เดือนละ 1 ครั้ง รวม 12 ครั้ง เพื่อให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดที่ไม่มีสาขาสำนักงานหนังสือเดินทางตั้งอยู่

ของขวัญปีใหม่ เปิดทำ พาสปอร์ต ด่วนภายในวันเดียว ไม่เสียค่าธรรมเนียม 3-13 ม.ค. 66

ภาพจาก กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ


ข้อมูลจาก Thaigov

ภาพจาก TNN ONLINE 

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง