TNN online เช็กคำสั่ง "พล.อ.ประยุทธ์" แต่งตั้งรายชื่อรักษาราชการแทน "นายกรัฐมนตรี"

TNN ONLINE

การเมือง

เช็กคำสั่ง "พล.อ.ประยุทธ์" แต่งตั้งรายชื่อรักษาราชการแทน "นายกรัฐมนตรี"

เช็กคำสั่ง พล.อ.ประยุทธ์ แต่งตั้งรายชื่อรักษาราชการแทน นายกรัฐมนตรี

เปิดคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีที่ 237/2563 ลำดับรักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี และปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี พบอันดับหนึ่ง "พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ"

เปิดคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีที่ 237/2563 ลำดับรักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี และปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี พบลำดับหนึ่ง คือ "พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ"

จากกรณีที่ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ มีวาระการประชุมวันนี้ (24 ส.ค.65) เพื่อพิจารณาเรื่องที่สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ยื่นคำร้องกรณีที่ 171 ส.ส.พรรคฝ่ายค้าน เข้าชื่อถึงนายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร 

เพื่อให้ยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยวาระการดำรงตำแหน่ง 8 ปี นายกรัฐมนตรีของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ตามรัฐธรรมนูญมาตรา 170 วรรคสอง และมาตรา 158 วรรคสี่ ที่บัญญัติห้ามนายกรัฐมนตรีดำรงตำแหน่งเกินกว่า 8 ปี 

โดยให้นับระยะเวลาต่อเนื่อง โดยฝ่ายค้านเห็นว่าการดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีของ พล.อ.ประยุทธ์ เริ่มต้นตั้งแต่วันที่ 24 สิงหาคม 2557 และดำรงตำแหน่งต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน

ภายหลังศาลรัฐธรรมนูญมีมติรับคำร้องวินิจฉัยวาระการดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี 8 ปี และมีมติให้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม หยุดปฏิบัติหน้าที่นายกรัฐมนตรีนั้น ส่งผลให้ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี จะทำหน้าที่รักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี 

ตามคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีที่ 237/2563 เรื่อง มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีรักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี และปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี ในกรณีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติราชการได้หรือไม่มีผู้ดำรงตำแหน่ง

โดยในคำสั่งนายกรัฐมนตรีระบุว่า ในกรณีที่นายกรัฐมนตรีไม่อาจปฏิบัติราชการได้ คณะรัฐมนตรีมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีเป็นผู้รักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรีตามลำดับ ดังนี้ 

1.พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ

2.นายวิษณุ เครืองาม

3.นายอนุทิน ชาญวีรกูล 

4.นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ 

5.นายดอน ปรมัตถ์วินัย 

6.นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์

นอกจากนี้ ในคำสั่งยังระบุว่า ในระหว่างการรักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี ผู้รักษาราชการแทนข้างต้น จะสั่งการใดเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลและการอนุมัติเงินงบประมาณอันอยู่ในอำนาจของนายกรัฐมนตรีได้ต้องได้รับความเห็นชอบจากนายกรัฐมนตรีเสียก่อน.

เช็กคำสั่ง พล.อ.ประยุทธ์ แต่งตั้งรายชื่อรักษาราชการแทน นายกรัฐมนตรี

เช็กคำสั่ง พล.อ.ประยุทธ์ แต่งตั้งรายชื่อรักษาราชการแทน นายกรัฐมนตรีข้อมูลจาก สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

ภาพจาก Thaigov

ข่าวแนะนำ