รูปภาพประกอบข่าว ประมวลภาพ "ชัชชาติ" พาชมห้อง CCTV เชื่อมระบบ Traffy Fondue รับแจ้งปัญหาพร้อมประเมินผลงานรายเขต เพื่อกระจายอำนาจให้ประชาชนมีส่วนร่วมพัฒนาเมือง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง