TNN online ของขวัญปีใหม่กระทรวงการต่างประเทศ แปลเอกสารฟรี-เปิดทำพาสปอร์ตวันหยุดเดือนม.ค.65

TNN ONLINE

การเมือง

ของขวัญปีใหม่กระทรวงการต่างประเทศ แปลเอกสารฟรี-เปิดทำพาสปอร์ตวันหยุดเดือนม.ค.65

ของขวัญปีใหม่กระทรวงการต่างประเทศ แปลเอกสารฟรี-เปิดทำพาสปอร์ตวันหยุดเดือนม.ค.65

ส่องของขวัญปีใหม่กระทรวงการต่างประเทศ แปลเอกสารภาษาอังกฤษเอกสารทะเบียนราษฎร 19 ประเภท - เปิดทำหนังสือเดินทางในวันหยุดสุดสัปดาห์ตลอดเดือนมกราคม 2565

วานนี้ (28ธ.ค.64) น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้รับทราบโครงการเพื่อมอบของขวัญปีใหม่ พ.ศ. 2565 ให้แก่ประชาชนของกระทรวงต่างๆ เพิ่มเติม

ทั้งนี้ กระทรวงการต่างประเทศ ได้มีโครงการให้บริการแปลเอกสารภาษาอังกฤษเอกสารทะเบียนราษฎร 19 ประเภท เช่น 

สูติบัตร มรณบัตร ทะเบียนบ้าน บัตรประจำตัวประชาชน ทะเบียนสมรส ทะเบียนหย่า โดยไม่คิดค่าบริการตลอดเดือน ม.ค. 65 ณ กรมการกงสุล ถนนแจ้งวัฒนะ และสำนักงานสัญชาติและนิติกร MRT คลองเตย เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับประชาชน

ให้บริการหนังสือเดินทางในวันหยุดสุดสัปดาห์ (เสาร์-อาทิตย์) ตลอดเดือนม.ค. 2565 ที่สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวปทุมวัน (MBK Center) และบางใหญ่ (Central Plaza WestGate) 

การให้บริการหนังสือเดินทางด่วนในวันเดียว (ทำเช้า รับบ่าย) ไม่คิดค่าธรรมเนียม (ยกเว้นค่าธรรมเนียมด่วน 2,000 บาท) จำนวน 1,000 ราย โดยจะให้บริการ 100 ราย/วัน ตั้งแต่วันที่ 1-15 ม.ค. 2565 (ยกเว้นวันหยุดราชการ)

มีบริการหนังสือเดินทางเคลื่อนที่ในพื้นที่ต่างจังหวัดทั่วประเทศ เดือนละ 2 ครั้ง ตลอดปี 2565 รวม 24 ครั้ง  เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดที่ไม่มีสาขาสำนักงานหนังสือเดินทางได้รับบริการอย่างทั่วถึง 

รวมถึงร่วมกับกรุงเทพมหานครให้บริการรถทะเบียนเคลื่อนที่ ณ ลานจอดรถกรมการกงสุล ตลอดเดือน ม.ค. 2565 โดยให้บริการทำบัตรประชาชนใหม่และคัดสำเนาเอกสารทะเบียนราษฎรภาษาไทยและอังกฤษ 5 ประเภท ได้แก่ทะเบียนบ้าน ข้อมูลบัตรประจำตัวประชาชน สูติบัตร และมรณบัตร


ภาพจาก TNN ONLINE

ข่าวแนะนำ