TNN online นายกฯ ย้ำไวรัสโควิด-19 ทุกสายพันธุ์ป้องกันได้ หากทุกฝ่ายร่วมมือกัน

TNN ONLINE

การเมือง

นายกฯ ย้ำไวรัสโควิด-19 ทุกสายพันธุ์ป้องกันได้ หากทุกฝ่ายร่วมมือกัน

นายกฯ ย้ำไวรัสโควิด-19 ทุกสายพันธุ์ป้องกันได้ หากทุกฝ่ายร่วมมือกัน

โฆษกรัฐบาลเผย “นายกฯ” ย้ำไวรัสโควิด-19 ทุกสายพันธุ์ป้องกันได้ หากทุกฝ่ายร่วมมือกัน กำชับส่วนราชการทุกระดับ จัดบุคคลและสถานที่ราชการตามมาตรการสาธารณสุข สร้างความมั่นใจให้แก่ประชาชนผู้ใช้บริการ

วันนี้( 26 ธ.ค.64) นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า รัฐบาลติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 อย่างต่อเนื่อง ตามข้อสั่งการพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ที่เน้นทุกส่วนราชการเฝ้าระวังสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 แม้ที่ผ่านมาไทยประสบความสำเร็จในการรับมือกับการแพร่ระบาดของโควิด-19 ระลอกต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี 

นายกรัฐมนตรีกำชับไปถึงทุกส่วนราชการทั้งส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และขอความร่วมมือส่วนท้องถิ่น อบจ. อบต. ที่ให้บริการประชาชน ยกระดับการดูแลสถานที่ตามข้อกำหนดของ ศบค. จัดสรรจำนวนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตามภารกิจ ลดความเสี่ยงของบุคลากรในการแพร่/รับเชื้อไวรัส โดยให้นำเทคโนโลยีมาปรับใช้ในงานบริการ ลดการสัมผัสระหว่างบุคคล ปฏิบัติตามมาตรการสาธารณสุขทั้งในเวลาราชการและนอกเวลาราชการ เพื่อรักษาประสิทธิภาพการทำงานและสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนที่เข้ามาใช้บริการด้วย 

สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่วันนี้ มีจำนวน 2,532 ราย จำแนกเป็นผู้ติดเชื้อรายใหม่ 2,509 ราย ผู้ป่วยภายในเรือนจำ/ที่ต้องขัง 23 ราย หายป่วยกลับบ้าน 3,771 ราย หายป่วยสะสม 2,125,102 ราย (ตั้งแต่ 1 เมษายน) ผู้ป่วยกำลังรักษา 35,862 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 22 ราย

 นายกรัฐมนตรียังฝากเตือนว่า สงครามโรคยังไม่สิ้นสุด จึงขอทุกฝ่ายถือเป็นวาระแห่งชาติในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดและมาตรการสาธารณสุข เพราะไวรัสโควิด-19 สามารถป้องกันได้ หากทุกคนร่วมมือ ร่วมใจ รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม

ภาพจาก เว็บรัฐบาล

ข่าวแนะนำ