TNN online รถไฟชานเมืองสายสีแดงเปิดเดินรถให้ประชาชนทดลองนั่งฟรีถึง พ.ย.

TNN ONLINE

ข่าวออนไลน์

รถไฟชานเมืองสายสีแดงเปิดเดินรถให้ประชาชนทดลองนั่งฟรีถึง พ.ย.

รถไฟชานเมืองสายสีแดงเปิดเดินรถให้ประชาชนทดลองนั่งฟรีถึง พ.ย.

รถไฟชานเมืองสายสีแดงเริ่มเปิดให้บริการเดินรถแก่ประชาชนในการเดินทางสัญจรเที่ยวแรกเมื่อวันที่ 2 สิงหาคม ที่ผ่านมา

รถไฟชานเมืองสายสีแดงเริ่มเปิดให้บริการเดินรถแก่ประชาชนในการเดินทางสัญจรเที่ยวแรกเมื่อวันที่ 2 สิงหาคม ที่ผ่านมา ซึ่งเส้นทางการเดินรถประกอบด้วย รถไฟชานเมืองสายสีแดง ช่วงบางซื่อ – รังสิต จำนวน 10 สถานี ได้แก่ สถานีกลางบางซื่อ  สถานีจตุจักร สถานีวัดเสมียนนารี สถานีบางเขน สถานีทุ่งสองห้อง สถานีหลักสี่ สถานีการเคหะ  สถานีดอนเมือง สถานีหลักหก และสถานีรังสิต ระยะทางรวม 26 กิโลเมตร


รถไฟชานเมืองสายสีแดง ช่วงบางซื่อ-ตลิ่งชัน จำนวน 3 สถานี ประกอบด้วย สถานีบางซ่อน สถานีบางบำหรุ และสถานีตลิ่งชัน ระยะทางรวม 15 กิโลเมตร


โดยขบวนรถไฟเป็นรถไฟฟ้าแบบ Electric Multiple Unit หรือ EMU ซึ่งเป็นระบบที่ช่วยลดปัญหามลพิษและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยใช้ระบบควบคุมการเดินรถและระบบให้บริการต่าง  ตามมาตรฐานสากล มีความปลอดภัยและทันสมัยในทุกขบวน มีพื้นที่รองรับการให้บริการ และอำนวยความสะดวกให้กับผู้พิการ


ช่วงทดลองเปิดให้ใช้บริการจะเดินรถทุก 30 นาทีระหว่างเวลา 06.00 ถึง 20.00 และทุก  15 นาที ในช่วงเวลาเร่งด่วน รวมเส้นทางละ 78 เที่ยวต่อวันรองรับผู้โดยสารในช่วงบางซื่อ-รังสิตได้ 1,710 คนต่อเที่ยว ช่วงบางซื่อ-ตลิ่งชัน ได้ 1,120 คนต่อเที่ยว 


โดยการรถไฟฯ จะจำกัดจำนวนผู้โดยสารทุกประเภท ในขบวนรถและสถานีไม่เกินร้อยละ 50 เพื่อเป็นไปตามมาตรการรักษาระยะห่าง และป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด – 19 ซึ่งช่วงทดลองเปิดให้บริการประชาชนสามารถขึ้นใช้บริการได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายถึงสิ้นเดือน ..64 ก่อนที่จะเปิดให้บริการเต็มรูปแบบ


อัลบัมรูปภาพ 15ภาพ