test again

TNN ONLINE

ข่าวออนไลน์

test again

test again

test test2

โดยจากการหารือกับรัฐบาลได้เห็นด้วยและเชื่อว่า ยสท.มีความเหมาะสมที่จะเข้ามาปลูก และผลิตกัญชา กัญชงในเชิงพาณิชย์ เนื่องจากมีเครือข่ายเกษตรกรที่มีคุณภาพ มีตัวตนชัดเจน ขณะเดียวกันก็มีหน่วยงานด้านวิจัย พันธมิตรสถาบันการศึกษา โรงพยาบาล โรงงาน ซึ่งมีความพร้อมในการจัดการ


โดยจากการหารือกับรัฐบาลได้เห็นด้วยและเชื่อว่า ยสท.มีความเหมาะสมที่จะเข้ามาปลูก และผลิตกัญชา กัญชงในเชิงพาณิชย์ เนื่องจากมีเครือข่ายเกษตรกรที่มีคุณภาพ มีตัวตนชัดเจน ขณะเดียวกันก็มีหน่วยงานด้านวิจัย พันธมิตรสถาบันการศึกษา โรงพยาบาล โรงงาน ซึ่งมีความพร้อมในการจัดการ


โดยจากการหารือกับรัฐบาลได้เห็นด้วยและเชื่อว่า ยสท.มีความเหมาะสมที่จะเข้ามาปลูก และผลิตกัญชา กัญชงในเชิงพาณิชย์ เนื่องจากมีเครือข่ายเกษตรกรที่มีคุณภาพ มีตัวตนชัดเจน ขณะเดียวกันก็มีหน่วยงานด้านวิจัย พันธมิตรสถาบันการศึกษา โรงพยาบาล โรงงาน ซึ่งมีความพร้อมในการจัดการ


โดยจากการหารือกับรัฐบาลได้เห็นด้วยและเชื่อว่า ยสท.มีความเหมาะสมที่จะเข้ามาปลูก และผลิตกัญชา กัญชงในเชิงพาณิชย์ เนื่องจากมีเครือข่ายเกษตรกรที่มีคุณภาพ มีตัวตนชัดเจน ขณะเดียวกันก็มีหน่วยงานด้านวิจัย พันธมิตรสถาบันการศึกษา โรงพยาบาล โรงงาน ซึ่งมีความพร้อมในการจัดการ


โดยจากการหารือกับรัฐบาลได้เห็นด้วยและเชื่อว่า ยสท.มีความเหมาะสมที่จะเข้ามาปลูก และผลิตกัญชา กัญชงในเชิงพาณิชย์ เนื่องจากมีเครือข่ายเกษตรกรที่มีคุณภาพ มีตัวตนชัดเจน ขณะเดียวกันก็มีหน่วยงานด้านวิจัย พันธมิตรสถาบันการศึกษา โรงพยาบาล โรงงาน ซึ่งมีความพร้อมในการจัดการ


อัลบัมรูปภาพ 5ภาพ

ข่าวฮิตติดแท็ก