TNN online "ชัยวุฒิ"ลงพื้นที่รับฟังปัญหาชาวสิงห์บุรี-เปิดแผนแก้ภัยแล้ง

TNN ONLINE

ภูมิภาค

"ชัยวุฒิ"ลงพื้นที่รับฟังปัญหาชาวสิงห์บุรี-เปิดแผนแก้ภัยแล้ง

ชัยวุฒิลงพื้นที่รับฟังปัญหาชาวสิงห์บุรี-เปิดแผนแก้ภัยแล้ง

ชัยวุฒิ ลงพื้นที่สิงห์บุรี รับฟังปัญหา พร้อมช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนประชาชน เผยโครงการผันน้ำจากลุ่มแม่น้ำสาละวิน เพิ่มต้นทุนน้ำเขื่อนภูมิพล ช่วยภาคเกษตรลุ่มน้ำเจ้าพระยา

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  เดินทางพบปะเยี่ยมเยียนกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในพื้นที่ ยจ.สิงห์บุรี ในระหว่างเป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสา “รู้รักสามัคคี รักษ์สิ่งแวดล้อม พัฒนาคุณภาพชีวิต”ณ ห้องประชุม โรงเรียนสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี  โดยกล่าวย้ำว่า ตามที่นายกรัฐมนตรี พล.อ.ประยุทธ์ จันทรโอชา ได้กำชับให้รัฐมนตรีและคณะ ลงพื้นที่เพื่อรับฟังปัญหาและดูแลพี่น้องประชาชนที่เดือดร้อน   


ชัยวุฒิลงพื้นที่รับฟังปัญหาชาวสิงห์บุรี-เปิดแผนแก้ภัยแล้งกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  

 


ช่วงที่ผ่านมาได้ลงพื้นที่ดูแลปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ราบลุ่มภาคกลาง ซึ่งทุกฝ่ายก็ร่วมกันดูแลแก้ไขปัญหาเป็นอย่างดี ซึ่งรัฐบาลมองการแก้ปัญหาในระยะยาว โดยเฉพาะในพื้นที่ราบลุ่มภาคกลาง ปัญหาหลักคือพี่น้องประชาชนขาดน้ำในการทำเกษตร ประสบภัยแล้วมาตลอดช่วง 2-3 ปี 


กรณีนี้รัฐบาลได้มีการศึกษาโครงการผันน้ำจากลุ่มน้ำสาละวิน เพื่อเพิ่มปริมาณน้ำในเขื่อนภูมิพล เพื่อให้เพียงพอต่อการทำนา ทำเกษตรในพื้นที่ภาคกลาง  คาดว่าอีกไม่นานโครงการนี้จะเป็นรูปธรรม จะทำให้เรามีต้นทุนน้ำในเขื่อนมากขึ้น 


ชัยวุฒิลงพื้นที่รับฟังปัญหาชาวสิงห์บุรี-เปิดแผนแก้ภัยแล้ง


ด้านสถานการณ์โควิด-19 ใน จ.สิงห์บุรี เองก็ได้รับความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนเป็นอย่างดี ในการเข้ารับการฉีดวัคซีน ซึ่งตรงนี้เราต้องดำเนินชีวิตแบบใหม่ ที่ต้องเข้มงวดป้องกันตัวเองตามมาตรฐานด้านสาธารณสุข เพื่อพร้อมรับมือกับการเปิดประเทศตามนโยบายของรัฐบาลต่อไป

ข่าวแนะนำ