TNN online มท.ส่งหนังสือด่วน! แจ้ง 16 จว.ใต้เตรียมรับมือมรสุมก่อน้ำท่วม-คลื่นลมแรง

TNN ONLINE

ภูมิภาค

มท.ส่งหนังสือด่วน! แจ้ง 16 จว.ใต้เตรียมรับมือมรสุมก่อน้ำท่วม-คลื่นลมแรง

มท.ส่งหนังสือด่วน! แจ้ง 16 จว.ใต้เตรียมรับมือมรสุมก่อน้ำท่วม-คลื่นลมแรง

มหาดไทยส่งหนังสือด่วนถึงผู้ว่า 16 จังหวัดภาคใต้ เตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยและคลื่นลมแรงในพื้นที่ภาคใต้ ช่วงปลายเดือนตุลาคมนี้

วันนี้ ( 21 ต.ค. 64 )กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัยแห่งชาติ (ปภ.) กระทรวงมหาดไทยทำหนังสือด่วนถึงผู้ว่าราชการ 16 จังหวัดภาคใต้ประกอบด้วย จังหวัดระนอง ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง สตูล กระบี่ ภูเก็ต พังงา ตรัง สงขลา นราธิวาสไปัตตานี ยะลา ประจวบคีรีขันธ์และเพชรบุรี ให้มีการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยและคลื่นลมแรงในพื้นที่ภาคใต้ ช่วงปลายเดือนตุลาคมนี้ เนื่องจากกรมอุตุนิยมวิทยาพบร่องความกดอากาศต่ำที่พัดผ่านภาคกลางและภาคตะวันออกจะเลื่อนลงไปพัดผ่านบริเวณภาคใต้และอ่าวไทยทำให้บริเวณภาคใต้มีฝนตกชุกหนาแน่นและอาจมีพายุเขตร้อนเคลื่อนเข้ามาใกล้ประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง

ในหนังสือระบุให้มีการเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ของจังหวัดปริมาณฝนที่ตกในพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่ ที่เคยประสบอุทกภัยน้ำท่วมขังและดินโคลนถล่ม หรือพื้นที่มีความเสี่ยงที่จะได้รับผลกระทบจากกรณีฝนตกหนักต่อเนื่องเช่นพื้นที่เขตเศรษฐกิจของจังหวัด พื้นที่ท้ายเขื่อน อ่างเก็บน้ำ ฝายที่มีปริมาณน้ำมาก โดยให้ประเมินสถานการณ์พร้อมทั้งวิเคราะห์แนวโน้มผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นและแจ้งเตือนประชาชนตลอดจนเตรียมความพร้อมในการเผชิญเหตุได้อย่างทันท่วงที

พร้อมกันนี้ให้มีการสร้างการรับรู้โดยให้ฝ่ายปกครองกำนันผู้ใหญ่บ้านในแต่ละพื้นที่แจ้งแนวทางปฏิบัติเมื่อเกิดหรือคาดว่าจะเกิดสาธารณภัยในพื้นที่

กรณีพื้นที่ติดชายฝั่งและสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติให้มอบหมายหน่วยงานที่มีหน้าที่กำกับดูแล เช่นบริเวณน้ำตก ถ้ำ กำหนดมาตรการในการแจ้งเตือนการปิดกั้นหรือห้ามบุคคลใดเข้าพื้นที่ในช่วงที่มีฝนตกหนัก พร้อมกำชับสถานประกอบการโรงแรมพื้นที่ชายทะเล สื่อสารให้นักท่องเที่ยวระมัดระวังและห้ามลงเล่นน้ำในช่วงที่มีขึ้นลมแรงโดยเด็ดขาด

พร้อมกันนี้ให้มีการเตรียมการแผนเผชิญเหตุกรณีเกิดสาธารณภัยในพื้นที่ให้จัดชุดปฏิบัติการจากหน่วยราชการทั้งฝ่ายพลเรือน ทหาร ตำรวจ มูลนิธิอาสาสมัคร ประชาชนจิตอาสา เร่งเข้าคลี่คลายสถานการณ์ และดูแลความเป็นอยู่ของประชาชนในด้านต่างๆ

กรณีสถานการณ์มีแนวโน้มรุนแรงในพื้นที่ให้ผู้อำนวยการสั่งการอพยพประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยไปยังพื้นที่ปลอดภัยหรือศูนย์พักพิงที่จัดเตรียมไว้โดยทันทีโดยจะต้องดูแลประชาชนจนกว่าจะเข้าสู่สถานการณ์ปกติ ภายใต้มาตรการป้องกัน โควิด-19 และเมื่อสถานการณ์ในพื้นที่ขี้ขายแล้วให้เร่งสำรวจความเสียหายที่เกิดขึ้นให้ครบถ้วนในทุกด้านเพื่อดำเนินการช่วยเหลือฟื้นฟูตามระเบียบที่เกี่ยวข้องโดยเร่งด่วน


ภาพจาก : AFP

ข่าวแนะนำ