TNN online ระวังล้นตลิ่ง! เขื่อนอุบลรัตน์ เตรียมปรับเพิ่มการระบายน้ำสูงสุด

TNN ONLINE

ภูมิภาค

ระวังล้นตลิ่ง! เขื่อนอุบลรัตน์ เตรียมปรับเพิ่มการระบายน้ำสูงสุด

ระวังล้นตลิ่ง! เขื่อนอุบลรัตน์ เตรียมปรับเพิ่มการระบายน้ำสูงสุด

เขื่อนอุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น เตรียมเพิ่มการระบายน้ำแบบขั้นบันไดอาจสูงสุดวันละ 35 ล้าน ลบ.ม. หลังได้รับอิทธิพลจากพายุ "คมปาซุ" เตือนปชช.ติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด

วันนี้( 16 ต.ค.64) นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผวจ.ขอนแก่น เปิดเผยว่า ขณะนี้ปริมาณน้ำเก็บกักของเขื่อนอุบลรัตน์ล่าสุด อยู่ที่ 2,321 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 95 ของความจุอ่าง โดยมีน้ำไหลเข้าอ่างเก็บน้ำเขื่อนอุบลรัตน์ 49 ล้านลูกบาศก์เมตร ในขณะที่การระบายน้ำออกจากเขื่อนตามแนวทางการบริหารจัดการน้ำ ไม่ให้กระทบกับแม่น้ำชีอยู่ทีโดยระบาย 10 ล้าน ลบ.ม. และเขื่อนฯสามารถรองรับปริมาณน้ำได้อีกเพียง 109 ล้าน ลบ.ม.ก็จะเต็มความจุอ่าง

โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำ จึงมีมติในการปรับระดับการระบายน้ำของเขื่อนอุบลรัตน์เป็น 15 ล้าน ลบ.ม.โดยมีผลทันที และให้เพิ่มระดับการระบายน้ำเป็น 18 ล้าน ลบ.ม.ในวันต่อไป และปรับการระบายน้ำทุกวันอย่างต่อเนื่องทุกวันแบบขั้นบันได และอาจจะสูงสุดที่วันละ 35 ล้าน ลบ.ม. ซึ่งการปรับเพิ่มการระบายน้ำนั้นจะต้องได้ข้อสรุปและขอมติจากที่ประชุมทุกครั้งเพื่อไม่ให้มวลน้ำได้ไหลเข้าปะทะกับแม่น้ำชีได้เร็วเกินไปหรือส่งผลกระทบต่อภาวะน้ำล้นตลิ่งใน 2 ฟากฝั่งแม่น้ำพองเพิ่มเติมในระยะนี้

อย่างไรก็ตามประชาชนที่อาศัยอยู่ 2 ฝั่งแม่น้ำพองขอให้ติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด และเตรียมการรับมือกับภาวะน้ำล้นตลิ่งจากการระบายน้ำที่กำหนดไว้ ซึ่งในการระบายน้ำนั้นจะคงสภาพน้ำของเขื่อนอุบลรัตน์ไว้ให้ได้ที่ร้อยละ 80 ของความจุอ่าง หรือประมาณที่2,000 ล้าน ลบ.ม. เพื่อที่จะมีน้ำสำหรับการบริหารจัดการในการอุปโภคและบริโภคหลังสิ้นสุดฤดูฝนต่อเนื่องไปถึงฤดูแล้งของปีหน้าอีกด้วย


ระวังล้นตลิ่ง! เขื่อนอุบลรัตน์ เตรียมปรับเพิ่มการระบายน้ำสูงสุดภาพจาก นักข่าวขอนแก่น

ข้อมูลจาก นักข่าวขอนแก่น

ภาพจาก นักข่าวขอนแก่นข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง