TNN online เปิดภาพมุมสูงน้ำท่วมอยุธยา ยังหนัก 10 อำเภอ จับตาแม่น้ำน้อยเพิ่มระดับสูง

TNN ONLINE

ภูมิภาค

เปิดภาพมุมสูงน้ำท่วมอยุธยา ยังหนัก 10 อำเภอ จับตาแม่น้ำน้อยเพิ่มระดับสูง

เปิดภาพมุมสูงน้ำท่วมอยุธยา ยังหนัก 10 อำเภอ จับตาแม่น้ำน้อยเพิ่มระดับสูง

สถานการณ์ น้ำท่วมอยุธยา แม่น้ำน้อยยังคงท่วมสูง หลายชุมชนอำเภอเสนายังวิกฤต ขณะน้ำล้นขึ้นถนนสายหลัก ขับรถต้องใช้ความระมัดระวัง

ภาพจาก ผู้สื่อข่าว จ.พระนครศรีอยุธยา


วันที่ 11 ตุลาคม 2564 สถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ยังคงถูกท่วมในหลายพื้นที่ ล่าสุดวันนี้กรมชลประทานมีการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยา อยู่ที่ 2,504 ลบ.ม./วินาที เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์อยู่ที่ 445 ลบ.ม./วินาที เขื่อนพระราม 6 ระบายอยู่ที่ 800 ลบ.ม./วินาที แต่ยังทำให้พื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำและคลองธรรมชาติ นอกคันกั้นน้ำชลประทาน ได้รับผลกระทบน้ำเอ่อล้นตลิ่งจากแม่น้ำน้อย แม่น้ำเจ้าพระยา และแม่น้ำป่าสัก รวม 10 อำเภอ ได้แก่ อำเภอผักไห่ อำเภอบางบาล อำเภอเสนา อำเภอบางไทร อำเภอบางปะอิน อำเภอพระนครศรีอยุธยา อำเภอนครหลวง อำเภอท่าเรือ อำเภอบางปะหัน และอำเภอมหาราช รวมกว่า 130 ตำบล 683 หมู่บ้าน 31,030 ครัวเรือน ระดับน้ำยังคงท่วมสูงน้ำท่วมอยุธยา ยังหนัก 10 อำเภอ แม่น้ำน้อยเพิ่มสูงท่วมหลายชุมชนอำเภอเสนาภาพจาก ผู้สื่อข่าว จ.พระนครศรีอยุธยาผู้สื่อข่าวเดินทางลงพื้นที่บริเวณ ถนนสายเสนา – ผักไห่ ในพื้นที่ เขตติดต่ออำเภอเสนา เพื่อใช้เส้นทางดังกล่าวไปอำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พบว่าหลังจากแม่น้ำน้อยท่วมสูงทำให้ท่วมชุมชนริมน้ำและเข้ามายังในพื้นที่หลาย ชุมชน โดยเฉพาะ พื้นที่ ตำบลกระทุ่ม อำเภอเสนา พบบ้านเรือนพี่น้องประชาชนถูกน้ำท่วมสูง บางบ้านขึ้นชั้น 2 ระดับน้ำสูงกว่า 2 เมตร


ทั้งนี้พบว่าระดับน้ำในแม่น้ำน้อยท่วมสูง ทำให้น้ำที่เข้าท่วมชุมชน บ้านเรือนพี่น้องประชาชนตอนนี้ได้ล้นขึ้นท่วมถนนทางหลวงหมาย 3445 หรือ ถนนสาย เสนา - ผักไห่ ที่มีเพียง 2 ทางการจราจรขับสวนกัน เป็นช่วงๆ ซึ่งส่งผลให้การจราจร เดินทางต้องเพิ่มความระมัดระวัง บางจุดน้ำท่วม 1 ช่องทางการจราจรรถต้องค่อยๆผ่านไป ซึ่งเส้นทางดังกล่าวเป็นเส้นทางสายหลังที่ส่วนใหญ่พี่น้องประชาชนจะเดินทางระหว่างอำเภอเสนา กับ อำเภอผักไห่ กันจำนวนมาก อีกทั้งชาวบ้านหลายหลังคาเรือนต้องออกมาอาศัยตามเต้นริมถนน ฝากวอนให้ผู้ใช้รถใช้ถนน ใช้ความเร็วที่เหมาะสม เนื่องจากบ้านครอบครัวมีเด็กเล็ก หวั่นอาจจะเกิดอันตรายขึ้นได้น้ำท่วมอยุธยา ยังหนัก 10 อำเภอ แม่น้ำน้อยเพิ่มสูงท่วมหลายชุมชนอำเภอเสนาภาพจาก ผู้สื่อข่าว จ.พระนครศรีอยุธยาน้ำท่วมอยุธยา ยังหนัก 10 อำเภอ แม่น้ำน้อยเพิ่มสูงท่วมหลายชุมชนอำเภอเสนาภาพจาก ผู้สื่อข่าว จ.พระนครศรีอยุธยา

น้ำท่วมอยุธยา ยังหนัก 10 อำเภอ แม่น้ำน้อยเพิ่มสูงท่วมหลายชุมชนอำเภอเสนาภาพจาก ผู้สื่อข่าว จ.พระนครศรีอยุธยาน้ำท่วมอยุธยา ยังหนัก 10 อำเภอ แม่น้ำน้อยเพิ่มสูงท่วมหลายชุมชนอำเภอเสนาภาพจาก ผู้สื่อข่าว จ.พระนครศรีอยุธยา
น้ำท่วมอยุธยา ยังหนัก 10 อำเภอ แม่น้ำน้อยเพิ่มสูงท่วมหลายชุมชนอำเภอเสนาภาพจาก ผู้สื่อข่าว จ.พระนครศรีอยุธยาข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง